Skip to main content

24Koti-blogi

Securitaksen 24Koti-hälytysjärjestelmä yhdessä älykkäine automaatioineen ja valvontakameroineen tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet kodin ja piha-alueiden valvontaan. Sen lisäksi, että valvontakameroilla on tärkeä rooli asuntomurtojen ja tunkeutumisten ehkäisyssä, on niillä myös ennaltaehkäisevä vaikutus asiattomaan piha-alueella liikkumiseen.

Suuntaa valvontakamerat vain luvallisille alueille

Omassa kodissa tai omakotitalokiinteistön piha-alueella on kameravalvonnan järjestäminen täysin sallittua. Kameroita asennettaessa ja suunnatessa tulee kuitenkin huomioida se, että valvottavasta alueesta tulevat naapurin piha-alueet ja yleiset kulkuväylät rajatuksi pois. Tällä tavoin huomioidaan ihmisten oikeudet yksityiselämän suojaan, mikä on perustuslaillinen oikeus.

Valvontakameroita sijoitettaessa tulee varmistua siitä, ettei tule vahingossa syyllistyneeksi salakatseluun, joka on rikoslaissa rangaistavaksi säädetty teko. Myös salakatselun yritys on rangaistava teko. Salakatselusta (Suomen rikoslain 24. luvun 6 §) on kyse silloin, jos joku oikeudettomasti teknisellä laitteella katselee tai kuvaa

1) kotirauhan suojaamassa paikassa taikka käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa oleskelevaa henkilöä taikka

2) yleisöltä suljetussa 3 §:ssä tarkoitetussa rakennuksessa, huoneistossa tai aidatulla piha-alueella oleskelevaa henkilöä tämän yksityisyyttä loukaten, on tuomittava salakatselusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Salakatselulaissa mainitulla teknisellä laitteella tarkoitetaan esimerkiksi kiikareita, videokameroita ja kameroita. Kotirauhan piiriin kuuluvat asunnot ja loma-asunnot sekä muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten vaikkapa asuntovaunut ja hotellihuoneet. Kotirauha kattaa esimerkiksi myös asuintalojen yleiset porraskäytävät ja yksityiset piha-alueet.

 

Muista pyytää tarvittavat luvat taloyhtiön asukkailta

Vuokratalossa tai asunto- ja kiinteistöosakeyhtiössä asuvalla on oikeus päättää oman asuinhuoneistonsa tai autotallinsa valvonnasta. Mikäli kameravalvontaa haluttaisiin esimerkiksi taloyhtiön parkkipaikalle, tulee asia viedä yhtiökokouksessa päätettäväksi. Mikäli kameravalvontaa toivottaisiin kotirauhan suojaamaan yleiseen porraskäytävään, on asiaan saatava hyväksyntä kyseessä olevan rapun asukkailta.

Securitaksen asennusväki huomioi kameroita asentaessaan valvottaviksi sovittujen alueiden rajaukset niin, että ne ovat lain mukaiset. Joskus voi alueen rajaaminen olla kameroiden sijoittelun ja suuntaamisen kannalta erityisen haastavaa, mutta asia on kuitenkin ratkaistavissa: Tällöin on mahdollista hyödyntää nk. masking-toimintoa, jonka avulla esimerkiksi näkymä yleiselle kulkuväylälle saadaan tallenteissa näkymään mustana alueena.


Kameravalvonnasta tulee aina ilmoittaa

Kameravalvonnasta tulee ilmoittaa kaikille alueelle tuleville etukäteen esimerkiksi ”Alueella tallentava kameravalvonta” -kyltein tai -tarroin. Hyvä paikka kyltille on vaikkapa portinpielessä tai talon sisäänkäynnin yhteydessä. Kameravalvonnasta kertovilla kylteillä on myös käytännön hyöty: ne auttavat jo itsessään pitämään kutsumattomat vieraat loitolla.

Kameravalvonnalla saatavista henkilötiedoista on laadittava rekisteriseloste

Tallentava kameravalvonta kuuluu henkilötietolain piiriin, sillä se tallentaa ja kerää tietoja kuten ääntä ja kuvaa henkilöstä. Kameravalvonnan tulee olla henkilötietoa käsittelevän toiminnan kannalta asiallisesti perusteltua. Kaikista valvontakohteista tulee laatia rekisteriseloste, josta ilmenee henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterinpitäjän yhteystiedot, tietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen suojauksen periaatteet.