Skip to main content

Strategia

Securitaksessa johdamme turvallisuusalan muutosta asettamalla asiakkaamme liiketoiminnan ytimeen. Ratkaisemme asiakkaidemme turvallisuustarpeet tarjoamalla päteviä ja motivoituneita ihmisiä, syvällistä asiantuntemusta ja innovaatioita jokaiseen turvallisuuspalveluun, kykyä yhdistää palvelut ratkaisuihin ja datan avulla tekemään niistä älykkäitä.

Strategiset painopistealueemme

Tavoitteemme on olla kumppani älykkäissä turvallisuuspalveluissa. Saavuttaaksemme haluamamme aseman, keskitymme toiminnassamme neljään painopistealueeseen, joita ovat sitoutuneet asiakkaat, turvallisuuspalveluiden johtajuus, innovatiivisuus ja tehokkuus sekä motivoituneet ihmiset.

 

Sitoutuneet asiakkaat

Asiakkaidemme turvallisuustarpeet muuttuvat. Luomme yhdessä asiakkaan kanssa kuhunkin tarpeeseen parhaan ratkaisun. Vartiointipalvelut yhdistetään teknologiaratkaisuihin ja apuna käytetään moderneja, dataohjautuvia työkaluja. Asiantuntevan henkilöstön ja oikeiden työkalujen avulla meillä on vahvat edellytykset vastata näihin tarpeisiin. Sitoutuneet asiakkaat ja syvemmät kumppanuudet auttavat meitä johtamaan toimialamme tulevaisuutta.

 

Johtajuus turvallisuuspalveluissa ja innovaatiot

Turvallisuuspalveluiden kysynnän kasvaessa, korkealaatuisten ratkaisujen tuottaminen asiakkaillemme on tekemisemme ydin. Vahvistamme yhä edelleen turvallisuuspalvelujemme erikoistumista ja yhdistämme niihin entistä enemmän myyntiä, ratkaisujemme toimittamista sekä dataohjautuvia innovaatioita.  

 

Tehokkuus

Kehitämme uusia, innovatiivisia tuotteita ja palveluita tehokkuuden lisäämiseksi, mukaan lukien uuden globaalin IT-alustamme ja liiketoiminnan muutosohjelman. Nämä työkalut auttavat meitä johtamaan toimialamme muutosta.  

 

Ihmiset

Palveluhenkisyys, asiantuntijuus ja valppaus ovat ominaisuuksia, jotka kuvastavat 345 000 työntekijäämme, jotka työskentelevät 47 maassa ympäri maailmaa. Työntekijöidemme sitoutuneisuus ja suhtautuminen työhön ylpeydellä ja intohimolla ovat avainasemassa markkinajohtajuutemme jatkumiselle.  

 

Globaali asiantuntemus, paikallinen läsnäolo ja räätälöityjä ratkaisuja

Me Securitaksessa pystymme jatkamaan asiakkaidemme tarpeiden toteutumista myös tulevaisuudessa. Teemme niin vahvan globaalin läsnäolomme, ainutlaatuisen kykymme mukaan reagoida paikallisesti ja räätälöityjen ratkaisujemme avulla, jotka rakennamme kuuden turvallisuuspalvelumme erilaisilla yhdistelmillä:

Käytämme dataa myös riskien arviointiin ja innovointiin kaikissa turvallisuuspalveluissamme samoin kuin kehittyneeseen raportointiin ja oikea-aikaiseen viestintään asiakkaidemme kanssa.

Yhdessä nämä elementit tekevät meistä markkinajohtajan ja kumppanin älykkäissä turvallisuuspalveluissa.

 

Strategia

Securitaksessa johdamme turvallisuusalan muutosta asettamalla asiakkaamme liiketoiminnan ytimeen. Ratkaisemme asiakkaidemme turvallisuustarpeet tarjoamalla päteviä ja motivoituneita ihmisiä, syvällistä asiantuntemusta ja innovaatioita jokaiseen turvallisuuspalveluun, kykyä yhdistää palvelut ratkaisuihin ja käyttää dataa tekemään palveluista entistä älykkäämpiä. Olemme asiakaskeskeisiä, ihmislähtöisiä ja dataohjautuvia.