Etäpalvelut

Kuka valvoo tilojanne yöaikaan? Onko nykyinen ratkaisunne kustannustehokas? Onko yrityksellänne asiakaspalvelutoimintaa tai henkilö- ja tavaraliikennettä, jotka vaativat ohjausta ja valvontaa myös normaalin työajan jälkeen? Sitoutuuko oman henkilökuntanne aikaa turvallisuusjärjestelmien tai avainhallinnan pääkäyttäjätehtäviin? Entä yksin työskentelevän henkilökuntanne turvallisuus, onko se hoidossa?

Securitas Palvelukeskus tarjoaa yrityksellenne monipuoliset ja tehokkaat etävalvontaan ja -ohjaukseen sekä jatkuvaan valmiuteen perustuvat palveluratkaisut. Etäpalvelumme mahdollistavat erilaisten turvallisuutta ylläpitävien toimintojen keskittämisen kokonaan yrityksenne ulkopuolelle, Securitaksen hoidettaviksi.

Palvelukeskus toimii 24 h/vrk kiinteässä yhteistyössä Hälytyskeskuksemme sekä muiden operatiivisten yksiköittemme kanssa keskittyen erityisesti asiakaskohtaisesti räätälöityihin palvelutapahtumiin, joissa toimenpiteet vaativat erityistä kohdetuntemusta sekä kestävät ajallisesti kauemmin kuin hälytystehtävien välittäminen.

Hyödynnämme tehokkaasti nykyaikaisen turvallisuus- ja tietoliikennetekniikan tarjoamia mahdollisuuksia.

Etäpalveluitamme ovat muun muassa kameravalvonta (hälytyskuvien ja tapahtumien varmentaminen sekä kamerakierrokset), porttien, ovien ja laitteiden etäohjaukset, puhelinvaihde- ja palvelupäivystyspalvelut, työturvallisuusvalvonta, kulunvalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmien pääkäyttäjäpalvelut, avainhallinta sekä erilaiset tukipalvelut.

 

Ota meihin yhteyttä!
*
*
*

Henkilötietojasi käsitellään tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Lähettämällä täytetyn lomakkeen hyväksyt antamiesi henkilötietojen käsittelyn Securitaksen toimesta