Skip to main content

Vaara- ja onnettomuustilanneharjoitukset

Järjestämme vaara- ja onnettomuustilanneharjoitukset, joiden avulla toimintaa voidaan harjoitella todentuntuisesti, mutta turvallisesti.

Paloturvallisuuspainotteisten harjoitusten avulla tuodaan turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ja toimintaohjeet käytäntöön ja täytetään lakisääteinen velvollisuus varautua omatoimisesti erilaisiin vaaratilanteisiin.

Harjoituksissa testataan, toimivatko suunnitellut toimintamallit myös käytännössä, kun kaikki tapahtuu yllättäen. Harjoitukset räätälöidään vastaamaan organisaationne tarpeita erilaiset toimintaympäristöt huomioiden.