Skip to main content

Arvomme

Securitaksen kolme perusarvoa ovat rehellisyys, valppaus ja avuliaisuus. Ne ohjaavat kaikkia Securitaksen työntekijöitä kaikessa kanssakäymisessä asiakkaiden, työtovereiden ja muiden ihmisten parissa.

Rehellisyys

Securitaksen työntekijä on rehellinen ja asiakkaiden toimitiloissa toimimisen sekä heidän omaisuutensa käsittelemisen edellyttämän luottamuksen arvoinen. Securitas ei koskaan tingi rehellisyyden vaatimuksesta. Rehellisyys tarkoittaa myös omien mielipiteiden avointa esittämistä, mahdollisista havaituista epäkohdista ilmoittamista ja tarvittavan tiedon jakamista.

 

Valppaus

Ammattilaisuus edellyttää asioiden havaitsemista ja arviointia. Securitaksen työntekijä on aina valppaana ja havaitsee usein asioita, jotka jäävät muilta huomaamatta. Valppaus on välttämätöntä mahdollisten riskien tai tapahtumien ennakoinnissa vartiointitehtävissä.

 

Avuliaisuus

Securitaksen työntekijä auttaa aina muita tarvittaessa, vaikka asia ei suoraan liittyisikään omiin työtehtäviin. Osana jokapäiväistä pyrkimystä turvallisuuden parantamiseen Securitaksen työntekijä auttaa aina mahdollisissa puuttumista vaativissa uhkatilanteissa.