Skip to main content

Syyttäjä nostanut syytteet kuudelle työntekijällemme

Syyttäjä on päättänyt syyttää kuutta henkilöä liittyen Espoossa kauppakeskuksessa tammikuussa 2023 tapahtuneeseen kiinniotetun henkilön kuolemantapaukseen.

Julkaistu
22 syyskuuta 2023 10:10

Tämänhetkisen käsityksemme mukaan kyseessä oli tapahtumaketjuun liittynyt erittäin järkyttävä tapaturman kaltainen kuolema. Meillä ei kuitenkaan ole käytettävissä kaikkia tutkinnassa mahdollisesti ilmi tulleita seikkoja eikä syytekirjelmää, joten kannanmuodostuksemme perustuu vain käytettävissämme oleviin tietoihin.

Tapaukseen liittyen olemme pyrkineet, niin epäillyt kuin Securitas työnantajana, kaikin tavoin osaltamme edesauttamaan tutkintaa. Poliisi ei ole myöskään peruuttanut kokonaan tai väliaikaisesti tapahtumassa mukana olleiden henkilöiden hyväksyntää toimia vartijana tai järjestyksenvalvojana.

Olemme pyytäneet asiasta myös ulkopuolisen asiantuntijalausunnon, joka on epäiltyjen käytettävissä niin halutessaan. Emme julkaise lausuntoa erikseen.

Huhtikuussa käynnistimme voimankäytön -ja hätäensiavun lisäkoulutukset, joiden jatkokehitystä arvioidaan sisäministeriön alan koulutusta, ohjausta ja valvontaa arvioivan työryhmän raportin julkistuksen jälkeen.