Skip to main content

Voimankäytön- ja hätäensiavun lisäkoulutus etenee

Johtuen vuodenvaihteen 2022-23 tapahtumista, olemme käynnistäneet pikaisesti kertauskoulutukset voimankäytön oikeutuksesta ja sallittavuudesta sekä hätäensiavusta painottaen kaupan alan kohteita.

Julkaistu
24 elokuuta 2023 09:09

Koulutukset aloitettiin huhtikuussa -23 ja ne ovat jatkuneet kevään ja kesän aikana. Kertauskoulutus keskittyy vartijan toimivaltuuksiin, poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetetun järjestyksenvalvojan toimivaltuuksiin sekä hätäensiavun kertaamiseen.

Koulutus on toteutettu verkkokurssina ja suorituksia koulutuksessa on tehty tähän mennessä seuraavasti:

  • Vartijan toimivaltuudet kertauskoulutus: 856 kpl
  • PR-JV toimivaltuudet kertauskoulutus: 150 kpl
  • Hätäensiapu kertauskoulutus: 919 kpl

Koulutuksen jatkoa arvioidaan yhtäältä koulutukseen osallistuneiden palautteen perusteella sekä erityisesti Sisäministeriön asettaman vartioimis- ja järjestyksenvalvontatoiminnan koulutusta ja toimintaa arvioivan työryhmän julkistettua raporttinsa.