2000 -luku Toimialaorganisaatio ja uusi laki

Securitaksen toiminta keskittyy yhä enemmän turvallisuuspalvelualan ja erilaisten asiakasryhmien erityisten turvallisuuskonseptien kehittämiseen. Tärkeä askel tässä oli toimialaorganisaation luominen 2000-luvun alussa Securitaksen eri liiketoiminta-alueille: Turvallisuuspalvelut (Securitas Oy), Tekniset turvallisuuspalvelut (Securitas Systems Oy), Rahankäsittelypalvelut (Securitas Arvokuljetus Oy) ja Direct (Securitas Direct Oy). 1.10.2002 voimaan tullut uusi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista pyrkii yhtenäistämään ja selkiyttämään entisestään vartioimisliikkeiden ja siellä työskentelevien vartijoiden toimintaa. 15.10.2003 Securitas Oy:n hälytys- ja vartiointipalveluille myönnettiin ISO 9001 -laatusertifikaatti. 1.1.2005 aloitti toimintansa tapahtumien turvallisuuspalveluihin erikoistunut Securitas Events Oy. Syksyllä 2006 turvallisuusjärjestelmistä vastannut Securitas Systems Oy, kotien ja pienyritysten valvontatekniikasta vastannut Securitas Direct Oy sekä rahankäsittelypalveluista vastannut Loomis Oy (ent. Securitas Arvokuljetus Oy) irtautuivat emoyhtiöstä omiksi pörssiyhtiöikseen ja Securitas Oy erikoistui ainoastaan vartiointi- ja hälytyskeskuspalveluihin. Uudistuneen liiketoimintastrategian mukainen asiakkaiden turvallisuustarpeisiin syventyminen on johtanut palvelutoiminnan erikoistumiseen ja jalostumiseen asiakassegmenteittäin.