Historia

Suomessa Securitaksen historia ulottuu Suomen Teollisuuden Vartioinnin toiminnan alkamiseen 1959. Siitä lähtien Securitaksen vartijat ovat huolehtineet turvallisuudesta suomalaisilla työpaikoilla. Securitas osti Suomen Teollisuuden Vartioinnin vuonna 1993.

1960 -luku: Yövahdeista teollisuusvartijoita

Sotien jälkeisinä vuosina maamme teollisuudessa syttyi lukuisia huomattavia taloudellisia menetyksiä aiheuttaneita tulipaloja. Tulipalojen ennalta ehkäisemiseksi Suomen johtavat vakuutuslaitokset perustivat v. 1959 Suomen Teollisuuden Vartiointi Oy (lyh. STV) -nimisen vartioimisliikkeen. 1960-luvun lopulla STV:n vartijat päivystivät jo kaikilla Suomen suurimmilla teollisuuspaikkakunnilla.

Lue lisää

 

  

 

1970-luku: Tekniikka avuksi

Teknisten valvonta- ja hälytysjärjestelmien ansiosta vartiointityö muuttui entistä  monipuolisemmaksi. STV  Oy kasvoi Suomen suurimmaksi vartiointialan yritykseksi. 70-luvun lopulla henkilökuntaa oli yli tuhat, ja vartiointituntien määrä ylitti miljoonan tunnin maagisen rajan. Helsinkiin, Tampereelle ja Ouluun perustettiin hälytyskeskukset.

Lue lisää

1980-luku: Teollisuusvartioinnista turvallisuuspalvelua

Vuonna 1986 STV Elektroniikka ja Wärtsilän Valvontaelektroniikkayksikkö yhdistyivät - syntyi STW Security Oy. STV vastasi ajan haasteisiin panostamalla rajusti henkilökuntansa koulutukseen. Muutto uuteen toimitaloon Elimäenkadulle sinetöi 30 vuoden kehityksen. Helsingissä toimi Suomen suurin yksityinen hälytys- ja turvallisuuspalvelukeskus.

Lue lisää

1990-luku: STV:stä tuli Securitas

Ihmistyön ja tekniikan yhdistäminen oli STV:n vastaisku lamalle, joka 90-luvun alussa pysäytti taloudellisen kasvun. Turvallisuusratkaisuja uusien asiakkaiden tarpeisiin ja teknisesti vaativiin kohteisiin etsittiin myös kotimaan rajojen ulkopuolelta. Yhteistyö ruotsalaisen Securitaksen kanssa johti siihen, että vuonna 1993 STV:stä tuli osa Euroopan suurinta ja arvostetuinta turvallisuuspalveluyritystä.

2000-luvun alku: Toimialaorganisaatio ja uusi laki

Securitaksen toiminta keskittyy yhä enemmän turvallisuuspalvelualan ja erilaisten asiakasryhmien erityisten turvallisuuskonseptien kehittämiseen. Tärkeä askel tässä oli toimialaorganisaation luominen 2000-luvun alussa. 2002 voimaan tullut uusi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista pyrkii yhtenäistämään ja selkiyttämään entisestään toimintaa. Syksyllä 2006 Securitas Oy erikoistui ainoastaan vartiointi- ja hälytyskeskus-palveluihin. Uudistunut liiketoimintastrategia on johtanut palvelutoiminnan erikoistumiseen ja jalostumiseen asiakassegmenteittäin.

Lue lisää

2010-luku

Paluu maaorganisaatioon. 2012 vuoden lopussa osana Euroopan liiketoimintojen uudelleenorganisointia palattiin maakohtaiseen organisaatioon. Strategiassa fokusoidaan Security Solutions- ja Security Technology -liiketoimintoihin sekä paikallisiin yksiköihin.

Oletko kiinnostunut Securitaksen kansainvälisestä historiasta?

Tutustu historiaamme, joka alkaa 1930-luvun Etelä-Ruotsista.

Lue lisää