Skip to main content

Toimialaorganisaatio ja uusi laki

Securitaksen toiminta keskittyy yhä enemmän turvallisuuspalvelualan ja erilaisten asiakasryhmien erityisten turvallisuuskonseptien kehittämiseen. Tärkeä askel tässä oli toimialaorganisaation luominen 2000-luvun alussa.

Vuonna 2002 voimaan tullut uusi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista pyrkii yhtenäistämään ja selkiyttämään entisestään toimintaa. Syksyllä 2006 Securitas Oy erikoistui ainoastaan vartiointi- ja hälytyskeskus-palveluihin. Uudistunut liiketoimintastrategia on johtanut palvelutoiminnan erikoistumiseen ja jalostumiseen asiakassegmenteittäin.