Yövahdeista teollisuusvartijoita

Sotien jälkeisinä vuosina maamme teollisuudessa syttyi lukuisia huomattavia taloudellisia menetyksiä aiheuttaneita tulipaloja. Tulipalojen ennalta ehkäisemiseksi Suomen johtavat vakuutuslaitokset perustivat v. 1959 Suomen Teollisuuden Vartiointi Oy (lyh. STV) -nimisen vartioimisliikkeen.

Vanha yövahtikulttuuri romuttui ja tilalle syntyi uusi ammattikunta: alalle koulutetut päätoimiset teollisuusvartijat. STV osoitti toiminnallaan nopeasti, että koulutettujen vartijoiden avulla pystyttiin ehkäisemään omaisuusvahinkoja. Vartijoiden ammatillinen pätevyys vauhditti yrityksen kasvua maan johtavaksi vartiointiliikkeeksi. 1960-luvun lopulla STV:n vartijat päivystivät jo kaikilla Suomen suurimmilla teollisuuspaikkakunnilla.