Skip to main content

Yövahdeista teollisuusvartijoita

Sotien jälkeisinä vuosina maamme teollisuudessa syttyi lukuisia huomattavia taloudellisia menetyksiä aiheuttaneita tulipaloja. Tulipalojen ennalta ehkäisemiseksi Suomen johtavat vakuutuslaitokset perustivat v. 1959 Suomen Teollisuuden Vartiointi Oy (lyh. STV) -nimisen vartioimisliikkeen.

Vanha yövahtikulttuuri romuttui ja tilalle syntyi uusi ammattikunta: alalle koulutetut päätoimiset teollisuusvartijat. STV osoitti toiminnallaan nopeasti, että koulutettujen vartijoiden avulla pystyttiin ehkäisemään omaisuusvahinkoja. Vartijoiden ammatillinen pätevyys vauhditti yrityksen kasvua maan johtavaksi vartiointiliikkeeksi. 1960-luvun lopulla STV:n vartijat päivystivät jo kaikilla Suomen suurimmilla teollisuuspaikkakunnilla.