Vartijan peruskoulutus

Vartijana työskentely edellyttää poliisiviranomaisen myöntämän vartijakortin.

Ennen kuin henkilö voi työskennellä vartijana, hänen on käytävä lain edellyttämä peruskoulutus. Sen jälkeen hän voi anoa vartijakorttia kotipaikkansa poliisiviranomaiselta.

Vartijan peruskoulutus muodostuu väliaikaisen vartijan koulutuksesta (40 tuntia) ja vartijan koulutuksesta (80 tuntia), jotka ovat myös osa vartijan ammattitutkintoa ja luetaan hyväksi suoritettaessa tutkintoa myöhemmin.

Väliaikaisella vartijakortilla voi toimia vartijana enintään neljä kuukautta (väliaikainen vartija). Väliaikainen vartijakortti voidaan myöntää, kun tehtävän vaatimat edellytykset ovat kunnossa: henkilö on 18-67 -vuotias ja suorittanut hyväksytysti vartijan työn perusteet (40 h).

Vakinainen vartijakortti on voimassa 5 vuotta ja se voidaan myöntää, kun tehtävän vaatimat edellytykset ovat kunnossa: henkilö on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta ja on suorittanut hyväksytysti edellä mainitun väliaikaisen vartijan koulutuksen (40 h) sekä vartijan koulutuksen (80 h).

Vartijakoulutusta järjestävät ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset.

Takaisin Kouluttautuminen etusivulle