Vartijan peruskoulutus

Vartijana työskentely edellyttää poliisiviranomaisen myöntämän vartijakortin.

Ennen kuin henkilö voi työskennellä vartijana, hänen on käytävä lain edellyttämä peruskoulutus. Sen jälkeen hän voi anoa vartijakorttia kotipaikkansa poliisiviranomaiselta.

Vartijan peruskoulutus muodostuu vartijan työn perusteista (40 tuntia) ja vartijan peruskurssista (60 tuntia), jotka ovat myös osa vartijan ammattitutkintoa ja luetaan hyväksi suoritettaessa tutkintoa myöhemmin.

Väliaikaisella vartijakortilla voi toimia vartijana enintään neljä kuukautta (väliaikainen vartija) yhden kalenterivuoden aikana. Väliaikainen vartijakortti voidaan myöntää, kun tehtävän vaatimat edellytykset ovat kunnossa: henkilö on 18-67 -vuotias ja suorittanut hyväksytysti vartijan työn perusteet (40 h).

Vakinainen vartijakortti on voimassa 5 vuotta ja se voidaan myöntää, kun tehtävän vaatimat edellytykset ovat kunnossa: henkilö on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta ja on suorittanut hyväksytysti edellä mainitun vartijan työn perusteet -kurssin (40 h) sekä vartijan peruskurssin (60 h).

Vartijakoulutusta järjestävät ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset.

Takaisin Kouluttautuminen etusivulle