Skip to main content

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinnon yleistavoitteena on, että tutkinnon suorittaneilla on laaja-alaiset perusvalmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttaa itseään kaikilla turvasektorin aloilla.

Koulutus on tarkoitettu ammattitaitonsa kehittämisestä kiinnostuneille työntekijöille, jotka haluavat suorittaa toisen asteen ammatillisen tutkinnon. Ammatillinen teoriakoulutus sisältää mm. vartiointi- ja palvelutoimintaa, turvallisuusalan perustaitoja, yritysturvallisuutta, pelastustietoa sekä turvallisuus- ja tietotekniikkaa.

Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.