Skip to main content

Tuotannon erikoisammattitutkinto

Tuotannon erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on käytännön kokemusta työnjohdosta tai sitä tukevista asiantuntijatehtävistä, mutta soveltuu myös henkilöille, jotka ovat siirtymässä työnjohto -tai asiantuntija tehtäviin omassa organisaatiossaan.

Tuotannon erikoisammattitutkinto koostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta, työnjohtamisesta, sekä yhdestä vapaavalinnaisesta tutkinnon osasta. Vapaavalintainen osa valitaan neljästä vaihtoehdosta: prosessin johtaminen, henkilöstöjohtaminen, asiakaspalvelun johtaminen ja ammatinharjoittajana toimiminen. Vapaavalinnaisen osan tutkinnon suorittaja voi korvata työtehtäviin läheisesti liittyvän toisen erikoisammattitutkinnon suorittamisella.

Näyttötutkintona suoritettu erikoissammattitutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.