Skip to main content

Johtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittajilla on vahva käytännön kokemus johtamisesta sekä toimialansa ja organisaationsa toiminnan osaaminen ja asiantuntemus.

He osaavat johtaa ja kehittää organisaatioissaan omaa vastuualuettaan ja vastaavat yksikkönsä tai oman vastuualueensa toiminnan johtamisesta, niin että organisaation strategiat toteutuvat ja päästään asetettuihin tavoitteisiin.

Johtamisen erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta tutkinnon osasta. Tutkinnon suorittaminen edellyttää pakollisen tutkinnon osan (johtajana toimiminen) ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista (henkilöstöjohtaminen, asiakkuuksien johtaminen, tuotannon johtaminen ja verkostojen johtaminen).

Näyttötutkintona suoritettu rikoisammattitutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Tutkintoon valmistavaa koulutusta voi opiskella alan koulutusta järjestävissä oppilaitoksissa. Securitaksessa aloitetaan tarpeiden mukaan erikoisammattitutkintoon tähtäävä koulutus oppisopimuskoulutuksena. Koulutus on työntekijälle maksutonta.