Skip to main content

HR- & production specialist

Helsinki
Julkaisupäivä 17.3.2023 11.41.01

Securitas Events Oy on erikoistunut erilaisten yritystapahtumien ja yleisötilaisuuksien turvallisuuspalveluihin. Tuotamme valtakunnallisesti järjestyksen ylläpito- ja turvallisuuspalveluita sekä muita tapahtumien tukipalveluita. 

Johdamme turvallisuusalan muutosta asettamalla asiakkaamme liiketoimintamme keskiöön. Ratkaisemme asiakkaidemme turvallisuustarpeita tarjoamalla päteviä ja motivoituneita ihmisiä, syvällistä turvallisuusasiantuntemusta ja uusia innovaatioita. Pyrimme yhdistämään palvelumme turvallisuusratkaisuiksi ja käytämme tehokkaan raportoinnin tuottamaa dataa tekemään palveluistamme entistä älykkäämpiä. Olemme asiakaskeskeisiä, ihmiskeskeisiä ja dataohjautuvia.

Työpaikan kuvaus

Etsimme nyt HR- & production specialistia Events & Projects- yksikköön Helsinkiin.

Vastuullasi on projektivartiointipalvelutyön ja muun projektipalvelutyön resurssien hankinta, organisointi ja työn johtaminen. Vastaat palvelutuotannon johtamisesta ja laadusta kokonaisvaltaisesti. Olet mukana rekrytointiprosesseissa ja työntekijöiden perehdyttämisessä sekä ohjeistusten laatimisessa. Sinulla on myös valmius osallistua itse tarvittaessa operatiiviseen työntekoon. Toimintaasi arvioidaan tuloksellisen liiketoiminnan ja palvelun laadun kautta.

Toimintasi kulmakivinä ovat yrityksemme arvot – rehellisyys, valppaus ja avuliaisuus - ja strategiset painopisteemme - asiakaskeskeisyys, sitoutuneet ihmiset, fokus turvallisuuspalveluissa ja innovaatiot sekä tehokkuus. Saat työskennellä itsenäisessä, mutta tavoitteellisessa työympäristössä. HR- & production specialist raportoi Etelä-Suomen alueen Events & Projects- yksikön päällikölle.

Pätevyydet

Etsimämme henkilö on turvallisuusorientoitunut ensiluokkaisen asiakaskokemuksen rakentaja, sekä moniulotteisen asiakaspalveluhenkilöstömme helposti lähestyttävä toiminnan ja laadun johtaja. Olet motivoitunut jatkuvaan parantamiseen ja osaat johtaa sitä organisaatiossasi. Haluat kehittää turvallisuus- ja asiakaspalvelukulttuuria erilaisissa projekteissa. Olet taitava verkostoituja ja omaat hyvät viestintätaidot. Muuttuva toimintaympäristö on sinulle tuttu ja omaat kokemusta sellaisessa työskentelystä, joten ”kädet savessa kelloon katsomatta” on sinulle tuttu käsite. Odotamme kokemusta projektiluontoisten palvelujen suunnittelusta ja palvelutoiminnan operatiivisesta johtamistyöstä. Sidosryhmätyöskentely ja asiakasrajapintatyön suunnittelu on sinulle tuttua. Johdat toimintaa liiketoimintalähtöisesti, Securitaksen strategian mukaisesti.

Ammatillisesti odotamme, että sinulla on kokemusta ja ymmärrystä henkilöstöhallinnon prosesseista. On eduksi, jos järjestelmät kuten Mepco, Oracle HCM sekä Visma Numeron WFM / Infor WFM ovat sinulle tuttuja.  Tulet olemaan avainasemassa henkilöstö- ja vuorosuunnittelun tulevissa integraatioissa. Suomen kielen lisäksi tulet toimeen englannin kielellä.

Lisätietoja

Työt alkavat valittavan hakijan käytettävyyden ja sopimuksen mukaan.

 

Hae tehtävää