Skip to main content

Suojelumiehiä kesätöihin Kokkolan suurteollisuusalueelle

Kokkola
Julkaisupäivä 15.2.2023 11.51.33

Securitas on Suomen johtava turvallisuuspalveluyritys. Tuotamme monipuolisia, laadukkaita ja yksilöllisiä turvallisuuspalveluja yrityksille, yhteisöille, julkiselle sektorille sekä kuluttajille.

Työpaikan kuvaus

Suojelumies toimii erilaisissa turvallisuustehtävissä. Pääasialliset työtehtävät ovat tehdaspalokunnan hälytys- ja päivystystoiminnan sekä vartioinnin tukeminen, sammutuskaluston- ja järjestelmien tarkastus ja huoltaminen. Tehtävässä menestymisessä sinua auttavat turvallisuusalan ammattitaito, turvallisuustekninen osaaminen, hyvä paineensietokyky ja taito hallita samanaikaisesti useampiakin isoja kokonaisuuksia.

Työtä tehdään 12 tunnin päivä- ja yövuoroissa kaikkina viikonpäivinä. Työtä on tarjolla kokoaikaisesti, mutta myös osa-aikaisesti. LIsäksi mahdollisuus työllistyö kesätöiden jälkeen vakituiseksi.

Pätevyydet

Edellytämme hyväksytysti suoritettua terveystarkastusta sekä pelastussukelluskelpoisuutta

  • (SM:n ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä, 5/2016, kelpoisuus tason 1 mukaisiin tehtäviin). 
  • Palomiehen kelpoisuusvaatimuksena määriteltyjen pelastustoimesta annetun asetuksen (407 /2011) 6§ tai 7§ pykälän 1 momentin mukaista koulutusta (sammutustyökurssi) sekä pelastussukellustehtävään osallistuvalta vaaditaan lisäksi, että hän on suorittanut tehtävän edellyttämän Pelastusopiston vahvistaman opetussuunnitelman mukaisen kurssin (savusukelluskurssi)
  • Suostumusta suppean turvallisuusselvityksen tekemiselle sekä fyysisen toimintakyvyn arvioinnille. 
  • Voimassa olevaa B - luokan ajokorttia. 
  • Nuhteetonta taustaa  

Arvostamme kokemusta turvallisuus- ja pelastusalan työtehtävistä, tyydyttävää englannin kielen osaamista, kykyä itsenäiseen työhön, omatoimisuutta sekä tavoitteellisuutta. Henkilöllä tulee olla vastuunottokykyä, määrätietoista työotetta ja kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Asiakaspalvelu- ja tiimihenkisyys sekä soveltuvuus vuorotyöhön ovat henkilön perusominaisuuksia. 

Voimassa oleva vartijakortti katsotaan hakijalle eduksi.

Lisätietoja

Täytä hakemus tehtävään oheisen linkin kautta. Toimithan nopeasti, sillä avoimet paikat täytetään heti sopivien henkilöiden löydyttyä.

Lisätietoja tehtävästä antaa **Jarkko Vähälä, 020 491 4176, jarkko.vahala@securitas.fi **. Huomioithan kuitenkin, että toivomme hakemukset sähköisen järjestelmämme kautta.

Hae tehtävää