Skip to main content

Valvomo-operaattoreita Helsinki-Vantaan lentoasemalle

Vantaa
Julkaisupäivä 15.2.2023 10.43.39

Securitas on Suomen johtava turvallisuuspalveluyritys. Tuotamme monipuolisia, laadukkaita ja yksilöllisiä turvallisuuspalveluja yrityksille, yhteisöille, julkiselle sektorille sekä kuluttajille.

Työpaikan kuvaus

Helsinki-Vantaan lentoasemalla työskentelet kansainvälisessä ja ympäri vuorokauden toimivassa toimintaympäristössä. Lentoaseman turvavalvomon operaattori vastaa lentoaseman vartioinnin yksiköiden operatiivisestä johtamisesta, sekä lentoaseman kokonaisturvallisuudesta. Turvavalvomo toimii aktiivisesti yhteistyössä asiakkaan, sidosryhmien, sekä viranomaisten kanssa päivittäisen asioiden parissa.

Pätevyydet

Odotamme sinulta esimerkillistä asennetta työntekoa ja sen johtamista kohtaan. Työtehtävissä menestyäksesi vaaditaan kyky omaksua uusia asioita ja halu olla mukana kehittämässä lentoaseman turvallisuutta. 

Eduksi hakijalle lasketaan aikaisempi kokemus lentoaseman turvallisuustehtävistä, tai vastaavassa valvomokohteessa työskentelystä. Turvallisuusalan koulutukset, turvatarkastuksen koulutukset, sekä esimieskokemus tukevat tehtävässä menestymistä.

Työtehtävät vaativat myös hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyviä tietoteknisiä valmiuksia.

Kohde toimii ympärivuorokautisesti ja työvuorot ovat lähtökohtaisesti 12 tunnin mittaisia. Odotamme joustavuutta työtehtävien ja työaikojen suhteen sekä oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen päätöksentekoon ja ongelmanratkaisu- ja organisointitaitoja. Suomen kielen taidon lisäksi suullinen englannin kielen taito on eduksi.

Tehtävä edellyttää voimassa olevaa vartijakorttia, B-ajokorttia, sekä nuhteetonta taustaa; tehtävään valitulle tehdään perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Lisätietoja

Saat mahdollisuuden työkykysi näyttämiseen ja operatiivisen johtamiskokemuksesi kartuttamiseen hektisessä ja haastavassa toimintaympäristössä. Tueksesi saat ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön sekä esihenkilöorganisaation, joka luo hyvät puitteet työn tekemiseen ja menestymiseen.

Securitas tarjoaa kaikille työntekijöilleen mahdollisuuksia kehittää niin vartiointi- kuin esimiestaitojaan. Ammattitaitoinen ja työstään innostunut työyhteisö luo hyvät puitteet työn tekemiseen ja menestymiseen.

Palkkaus määräytyy vartiointialan TES 5-tasoa vastaavaksi. 

Lisätietoja tehtävästä antaa palveluesihenkilö Marianne Ahola, 040 624 2170 (arkisin 9-13) tai marianne.ahola@securitas.fi

Huomioithan, että toivomme hakemukset ainoastaan sähköisen järjestelmämme kautta.

Valmistaudu työnhakulomakkeen täyttämiseen huolellisesti. Viranomaismääräyksiin perustuen sinun tulee esittää tiedot työpaikoistasi, koulutuksestasi sekä mahdollisista yli 28 päivän pituisista koulutus- ja työhistoriasi aukoista, passi tai henkilöllisyystodistus henkilöllisyyden varmistamiseksi sekä allekirjoittaa vakuutus mahdollisesta rikoshistoriasta vähintään viiden edeltävän vuoden ajalta (Viitteet: Turvallisuusselvityslaki 21§).

Hae tehtävää