Hälytysjärjestelmät

Omaisuuden häviäminen, tiedon vuotaminen tai vesivahinko kiinteistössä voi aiheuttaa vakavaa haittaa yrityksen tai yhteisön toiminnalle ja jatkuvuudelle. Oikein suunniteltu ja asennettu hälytysjärjestelmä turvaa yrityksesi omaisuutta, henkilöstöä ja tietoa. Rikosilmoitinjärjestelmän ja kameravalvonnan yhdistelmä muodostaa toimivan ratkaisun yrityksesi arvojen suojaamisessa ja uhkien ennaltaehkäisyssä.

Hälytysjärjestelmään on mahdollista liittää myös muita kiinteistöön liittyviä hälytyksiä, kuten palo-, laitevika- ja vesivuotohälytyksiä tai esimerkiksi serverihuoneen lämpötilan seurantaa. Rikosilmoitinjärjestelmän hälytys ohjataan Securitaksen hälytyskeskukseen, joka tekee sovitut toimenpiteet lisävahinkojen välttämiseksi.

Tarjoamme järjestelmien lisäksi kattavat  suunnittelu-, asennus-, ylläpito- ja huoltopalvelut. Laitteiston ylläpito hoidetaan etänä. Rikosilmoitin- ja kamerajärjestelmämme ovat myös integroitavissa yhteen siten, että hälytyksen sattuessa hälytyskeskuksemme voi avata kohteeseen kuvayhteyden. Hälytyskuvavalvonnalla saadaan reaaliaikaista tilannekuvaa hälyttävästä kohteesta, mikä edesauttaa informoitujen toimenpiteiden käynnistämistä. Palvelulla voidaan välttää turhia hälytyskäyntejä.

Hälytysjärjestelmästä tiedotetaan näkyvästi kyltein ja tarroin jo alueelle saavuttaessa. Tällä on usein ennaltaehkäisevä vaikutus.

Hälytyksiin reagoiminen ja toimenpiteet

Hälytyskeskuksemme valvoo ja vastaanottaa hälytyksiä ympäri vuorokauden. Päivystäjämme organisoivat hälytyksiin liittyvät toimenpiteet, esimerkiksi lähettävät vartijan paikan päälle. Kaikki hälytykset ja toimenpiteet raportoidaan asiakkaalle sovitulla tavalla. Palvelu sisältää hälytysjärjestelmän hälytysten ja vikatietojen valvonnan, aluekohtaisen ja avainhallinnan sekä yleiskäyttöisen 3G/GPRS-lähettimen, SIM-kortin, asennuksen ja matkakulut.

Hälytysjärjestelmien palvelut

  • hankkeiden ja projektien suunnittelu ja asennus
  • huolto ja kunnossapito
  • projektien johtaminen ja dokumentointi
  • hälytysjärjestelmät eri tarpesiin ja kokoluokkiin
  • asiantuntijapalvelut ja järjestelmäkoulutukset
  • turvajärjestelmien integrointi
  • hälytyskeskus- ja etäkäyttöpalvelut

 

Ota meihin yhteyttä!
*
*
*

Henkilötietojasi käsitellään tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Lähettämällä täytetyn lomakkeen hyväksyt antamiesi henkilötietojen käsittelyn Securitaksen toimesta