Skip to main content

Sairaalavartija

Sairaalavartioinnin ensisijaisena tehtävänä on turvata henkilökunnan, potilaiden ja muiden tilassa asioivien henkilöiden turvallisuus.

Perinteinen vartiointipalvelu ei sellaisenaan sovellu terveydenhuollon tarpeisiin, vaan toiminnassa tulee huomioida alan erityispiirteet. Sairaalavartijamme tukee toiminnallaan sairaalahenkilökunnan tärkeää hoitotyötä ja sen häiriöttömyyttä.

Sairaalavartijan asiakkaita ovat henkilökunta, potilaat ja heidän omaisensa. Monelle vartija saattaa olla ensimmäinen kontakti sairaalaan saapuessa. Asiakaspalvelu onkin olennainen osa sairaalavartijan toimenkuvaa. Perusteellinen koulutus sekä sosiaali- ja terveysalan lainsäädännön tuntemus luovat perustan onnistuneelle palvelulle.

 

Sairaalavartijan ominaisuuksia

Sairaalavartija on ulospäinsuuntautunut ja hän ilmaisee asiat ystävällisesti mutta jämäkästi. Vartija osaa kuunnella asiakkaita sekä ennakoida erilaisten ihmisten tavan reagoida asioihin ja tilanteisiin.

Palvelun onnistumisen kannalta on tärkeää osata monipuoliset sosiaaliset taidot ja tuntea hyvin kohteen eri toiminnot. Vartijalla on salassapitovelvollisuus, joka on laissa määritelty. Hänellä ei ole oikeutta paljastaa mitään asiakkaisiin liittyviä tietoja. Salassapitovelvollisuus säilyy toimeksiannon päätyttyä ja myös sen jälkeen, kun henkilö ei enää toimi vartijan tehtävissä.

Vaikka sairaalavartija voi suorittaa myös muita asiakkaan toimintaa tukevia palvelutehtäviä, on henkilöturvallisuus toimeksiannossa aina etusijalla.

Kysy lisää ja otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian!

Virhe noudettaessa captcha-kuvaa

Henkilötietojasi käsitellään tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Lähettämällä täytetyn lomakkeen hyväksyt antamiesi henkilötietojen käsittelyn Securitaksen toimesta.