Securitas security Denmark

Myymäläetsivä

Myymälätarkkailu on laissa määriteltyä toimintaa ja sitä suorittavat vartijat, joita kutsutaan yleisesti turvallisuusalalla myymäläetsiviksi.

Myymälätarkkailupalveluamme suorittaa tehtävään erikseen valitut ja koulutetut henkilöt. Henkilöstömme työskentelee päätoimisesti hävikin sekä rikosten ja väärinkäytösten parissa.

Myymäläetsivän toiminta

Myymäläetsivän toiminta käytännössä on huomaamattomasti siviiliasuisena tapahtuvaa ympäristön ja ihmisten tarkkailua sekä rikosten ja väärinkäytösten havaitsemista. Lisäksi myymäläetsivä suorittaa esimerkiksi anastamiseen tai vahingontekoon syyllistyneen asiakkaan kiinniottoon liittyvät toimenpiteet. Tehokkaalla ja ammattimaisella myymäläetsiväpalvelulla pyritään hävikin, rikosten ja väärinkäytösten merkittävään ennaltaehkäisemiseen asiakaskohteessa.

Myymälätarkkailun lisäksi tarjoamme myymälöihin muitakin palveluitamme, kuten henkilökunnan poistumistarkastuksia, koeostoja, palvelulaatukartoituksia tai väliaikaista erikoisvalvontatekniikkaa.

Ota meihin yhteyttä!
*
*
*