Kodin turvallisuuspalvelut

Turvaamme yritysten ja julkisten tilojen lisäksi myös maan tärkeintä rakennusta – Sinun kotiasi. Palveluistamme löydät itsellesi parhaiten soveltuvan ratkaisun kodin tai vapaa-ajan asunnon turvaamiseen.

Securitas 24Koti-tuoteperhe on kattava turvallisuusratkaisu, johon sisältyvät hälytysjärjestelmän lisäksi myös huoltokäynnit sekä laitteiston tiedonsiirtokustannukset.

Mikäli sinulla on jo oma hälytysjärjestelmä, tutustu valvontapalveluihimme. Laitteistosi voidaan yhdistää hälytyskeskukseemme valvontapalvelun avulla, jolloin tieto hälytyksestä välittyy päivystäjällemme ja voimme lähettää tarvittaessa vartijan paikalle.

  • 24Koti Aloitusmaksu 235 €, kuukausiveloitus 31,50 €. - Peruspaketissa neljä ilmaisinta
  • 24Koti+ Ei aloitusmaksua, kuukausiveloitus 47,00 € - Peruspaketissa kuusi ilmaisinta
  • Kodin kameravalvonta Useita pakettiratkaisuja erilaisiin tarpeisiin
  • Hälytysten valvonta

Sopimusta tehtäessä Securitas Oy tarkastaa asiakkaan luottotiedot. 

 

Ota meihin yhteyttä!
*
*
*

Henkilötietojasi käsitellään tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Lähettämällä täytetyn lomakkeen hyväksyt antamiesi henkilötietojen käsittelyn Securitaksen toimesta

Kilpailu- ja kuluttajaviraston 4.1.2016 julkaiseman tiedotteen mukaan "Elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajille 9.1.2016 lähtien verkkosivullaan ja vakiosopimusehdoissaan tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa.

Verkkosivuilla ja vakiosopimusehdoissa on annettava myös tieto riidanratkaisuelimen verkkosivuston osoitteesta. Tieto riidanratkaisuelimestä ja sen verkkosivuosoitteesta on annettava kuluttajalle helposti, selkeästi ja ymmärrettävästi. Usein riidanratkaisuelin tulee olemaan kuluttajariitalautakunta. Koska kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan, yritysten kannattaa myös ohjeistaa kuluttajaa olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan ennen kuluttajariitalautakuntaa. Muutos pohjautuu kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevaan direktiiviin (Alternative Dispute Resolution)."

Edellä mainitun johdosta myös Securitas on päivittänyt Yleisiä kuluttajaehtojaan K01 seuraavasti: Sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin.

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi sopijapuolten välisillä neuvotteluilla, Asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn Asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).