Drone-palvelut

Dronevalvonta on Securitaksen palvelukonsepti, jossa ulkoalueiden valvonnassa hyödynnetään miehittämättömiä ilma-aluksia.

Securitaksen Drone-palvelut ovat räätälöitävissä erilaisten asiakastarpeiden mukaan. Palvelua tuotetaan kulloiseenkin tarpeeseen parhaiten soveltuvalla laitteistolla. Laitteisto vaihtelee vartijan manuaalisesti lennätettävistä drooneista, täysin
autonomisiin järjestelmiin, joissa monitorointi toteutetaan Securitaksen valvomosta käsin. 

Laitteisto varustetaan asiakasvaatimusten mukaisesti hyödyntäen erityyppisten kameraratkaisujen lisäksi muita sensoreita. Palvelu mahdollistaa laajojenkin alueiden valvomisen kattavasti ja kustannustehokkaasti.

  • Toimitamme asiakkaan tarpeisiin oikein mitoitetun ratkaisun
  • Palvelu täyttää lainsäädönnön nykyiset (OPS M1-32) ja tulevat (EU 2019/947) vaatimukset
  • Hoidamme tarvittavat lupakäytännöt Traficomin ja ANS Finlandin kanssa
  • Henkilöstön koulutukset lainsäädännön vaatimusten mukaisesti
  • Lentotoiminnan vakuuttaminen määräysten mukaisesti
  • Laitteistojen huollot, päivitykset ja ylläpito sisältyvät palveluhintaan
Ota meihin yhteyttä!
*
*
*