Skip to main content

Tiedonkeruu- ja tilannekuvapalvelut (OSINT)

Kokonaisvaltainen riskienhallintaratkaisumme muodostuu ajantasaisesta tilannekuvasta sekä riskien ja resilienssin arvioinnista. Kokonaisuuteen liittyvän informaation tuottamisessa hyödynnetään erilaisia tiedonhankinta menetelmiä avoimista tietolähteistä.

Tiedonkeruu- ja tilannekuvapalveluumme voidaan sisällyttää esimerkiksi turvallisuuskonsultointia, riskienhallintasuunnitelmia, analyyseja, toteutuksen koordinointia ja valvomista sekä koulutuspalveluita. Kokonaisuuden tarkoituksena on tunnistaa ja ennaltaehkäistä yritykseesi kohdistuvia riskejä sekä auttaa yritystäsi kehittämään resilienssiä.