Osallistuminen työntekijäjärjestöjen poliittiseen mielenilmaukseen

14. syyskuuta 2015

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaisesti työntekijäjärjestöt ovat järjestämässä perjantaina 18.9.2015 klo 11 – 13 poliittisen mielenilmauksen.

Olemme vastaanottaneet yhtiössämme tänään toimihenkilöiden luottamusmiehen ja työntekijöiden pääluottamusmiehen ilmoituksen poliittiseen mielenilmaukseen osallistumisesta edellä mainittuna ajankohtana. Vaikea tilanne huomioiden pidän kuitenkin positiivisena heidän pyrkimystään välttää tarpeetonta haittaa tai vahinkoa. Me kaikki elämme asiakkaille myydyistä ratkaisuista ja häiriöttömyyden varmistamisesta. Toivon, että me kaikki suhtaudumme vakavasti asiakkaiden odotuksiin, tarpeisiin ja luottamukseen. 

Pyrimme hoitamaan asiakasvelvoitteemme käytettävissä olevin resurssein

Toivon, että tässäkin poikkeuksellisessa tilanteessa työpisteissämme pystytään yhdessä henkilöstön ja esimiesten kesken suunnittelemaan työjärjestelyt ja mahdollinen osallistuminen poliittiseen mielenilmaukseen siten, että asiakkaille aiheutuu tilanteesta mahdollisimman vähän häiriötä.

Pyydämme asiakkaitamme valmistautumaan siihen, ettei palveluita voida toimittaa täysimääräisesti ja siten sopimusvelvoitteiden täyttäminen voi estyä, vaikeutua tai viivästyä mielenilmauksesta ja sen seurausvaikutuksista johtuen.

Työntekijöiden osalta toivomme ennakoivaa ja vastuullista suhtautumista siten, ettei asiakkaille aiheuteta tarpeetonta haittaa tai vahinkoa. Ennakkotieto kunkin työpisteen menettelystä olisi tärkeä asiakkaalle ja meille. Palkka maksetaan vain sovittujen työvuorojen ja/tai työtehtävien suorittamisesta.

Asiakkaiden suuntaan asiaa hoitavat sopimusyhteyshenkilömme.

Työntekijöiden suuntaan asiaa hoitavat yksiköiden esimiehet ja henkilöstösuunnittelijat.

 

Terveisin

Jarmo Mikkonen
toimitusjohtaja