Skip to main content

Alan järjestö tuomitsee esiin tulleet väärinkäytökset

Suomen Vartioliikkeitten Liitto (SVLL) tuomitsee esiin tulleet Avarn Security Oy:n järjestyksenvalvojien väärinkäytökset ja epäasiallisen toiminnan ja pahoittelee niitä.

Julkaistu
05 tammikuuta 2023 13:44

Avarn Security on ilmoittanut tukevansa poliisiviranomaisten toimintaa väärinkäytösten selvittämiseksi, luvannut teettää ulkopuolisen selvityksen yrityskulttuuristaan, päivittää eettisiä ohjeitaan ja lisätä henkilöstönsä vuorovaikutteiseen toimintaan tähtäävää koulutusta. Alan elinkeinopoliittisena järjestönä SVLL tukee Avarn Securityn pyrkimyksiä.

SVLL näkee, että kansalaisten luottamus on alan toimintaedellytysten kannalta keskeistä. Alalla on merkittävä rooli kansalaisten arjen turvaamisessa ja ylipäätään turvallisen elinympäristön rakentamisessa. Alan ammattilaiset työskentelevät monen tyyppisissä tehtävissä eri tilanteissa. Alalla on myös paljon tehtäviä, joihin ei liity liity minkäänlaisia voimankäytön tarpeita. Muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa turvallisuusalan merkitys ja palveluiden tarve kasvaa entisestään. Siksi on entistä tärkeämpää, että alan toimijat työskentelevät hyvässä yhteistyössä oman toimintansa jatkuvaksi kehittämiseksi.

Jotta väärinkäytöksiä ei tulevaisuudessa tapahtuisi, liitto suosittelee, että kaikki sen jäsenyritykset arvioivat voimankäytön valvontaan liittyvät prosessinsa ja sisäiset valvontamenettelynsä. Laadukas turvallisuustyö edellyttää ammattitaitoista henkilöstöä. Liitto pyrkii osaltaan vaikuttamaan siihen, että alan koulutus vastaisi jatkossa entistä paremmin asiakkaiden ja ympäristön muuttuviin tarpeisiin. Lisäksi SVLL tulee tarkastelemaan eri sidosryhmien kanssa yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa säädetyn koulutuksen sisältöä ja sisäisen valvonnan tehostamista.

Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry on vartioimis- ja turvallisuusalan toimialajärjestö, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä elinkeinopoliittisia etuja sekä jäsentensä välistä yhteistoimintaa. Jäseninä ovat turvallisuusalan yritykset, jotka kantavat huolta alan kehityksestä etenkin lainsäädännön, kuluttajasuojan ja henkilöstön koulutuksen osalta. Liitto antaa lausuntoja turvallisuusalan lainsäädäntöhankkeissa ja osallistuu eri turvallisuusalaan liittyvien toimikuntien työskentelyyn.

Lähde: SVLL ry:n tiedote https://svll.fi/suomen-vartioliikkeitten-liitto-suhtautuu-vakavasti-esilla-oleviin-vaarinkaytoksiin/