Skip to main content

Securitas mukana poliisin toiminnallisessa harjoituksessa

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella on toiminnallinen harjoitus Kauppakeskus Isossa Omenassa 25.-26.2 välisenä yönä. Harjoitusalueella liikkuu poliisin tunnuksellisia autoja, siviiliautoja sekä muuta poliisin kalustoa. Harjoituksesta voi aiheutua hetkellistä meluhaittaa.

Julkaistu
24 helmikuuta 2020 23:00

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella on toiminnallinen harjoitus Kauppakeskus Isossa Omenassa 25.-26.2 välisenä yönä. Harjoitusalueella liikkuu poliisin tunnuksellisia autoja, siviiliautoja sekä muuta poliisin kalustoa. Harjoituksesta voi aiheutua hetkellistä meluhaittaa.

Säännöllinen harjoittelu on osa Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintaa ja harjoituksia tehdään myös eri toimijoiden kanssa. Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen yhtenä vuoden 2020 pääteemoista onkin sidosryhmäyhteistyö ja sen kehittäminen. Kauppakeskus Isossa Omenassa järjestettävässä harjoituksessa ovat poliisin ja kauppakeskuksen lisäksi mukana Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Securitas Oy ja Espoon kaupunki.

 

Poliisi on läsnä siellä, missä ihmisetkin ovat

- Harjoittelu on tärkeää, jotta poliisi pystyy vastaamaan toimialueensa tarpeisiin. Kansalaisten turvallisuus on asia numero yksi ja poliisi pyrkii olemaan siellä, missä ihmisetkin ovat. Poliisin tehtävät ovat usein luonteeltaan sellaisia, että niissä tarvitaan myös muita toimijoita. Siksi on tärkeää harjoitella yhdessä erilaisten sidosryhmien, kuten nyt tässä harjoituksessa kauppakeskuksen, kanssa ja varmistaa saumaton moniviranomaistyö, kertoo komisario Petteri Ovaska Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta.

Poliisin ja yhteistyökumppanien järjestämissä harjoituksissa pyritään ottamaan huomioon Länsi-Uudenmaan erilaiset ympäristöt, kuten vesistöt, maa-alueet, kaupunkiympäristö ja haja-asutusalueet sekä liikenneympäristö, kuten esimerkiksi tie- ja raideverkosto. Säännöllistä harjoittelua tehdään, jotta voidaan ennakoida ja tun-nistaa nyky-yhteiskunnan riskejä, sekä varmistaa paras mahdollinen valmius mahdollisessa tositilanteessa.

 

Turvallisuus avainasemassa

- Meille kauppakeskustemme ja asiakkaidemme turvallisuus on avainasemassa ja teemme jatkuvasti yhteistyötä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa, joten tarjoamme mielellämme tilojamme tällaisia yhteisharjoituksia varten. Kauppakeskukset ovat osa ihmisten arkipäivää, joten on hyvä, että poliisi pääsee harjoittelemaan aidossa ympäristössä, missä liikkuu päivisin paljon ihmisiä. Isossa Omenassa käy vuosittain noin 20 miljoonaa asiakasta, kertoo Ison Omenan keskuspäällikkö Siim Rosenthal Cityconilta.

- Kauppakeskuksissa tapahtuvissa poikkeustilanteissa tulee ensivaste pääsääntöisesti kohteen turvallisuuspalveluilta. Nyt toteutettava harjoituskokonaisuus on luonteva osa kauppakeskuksissa tapahtuvaa harjoitustoimintaa ja se parantaa entisestään yhteistoimintakykyä eri organisaatioiden kesken. Harjoitus antaa myös hyvän mahdollisuuden muille esimiehillemme miettiä kohteidensa poikkeustilannejärjestelyjä ja tukea viranomaisille, kertoo Securitaksen Kauppakeskuksista vastaava yksikönpäällikkö Juha Soinola.

Lisätietoja
Ansa Jokiranta, viestintäpäällikkö, p. 0295 438 199