Skip to main content

Securitas juhlistaa 90 vuotista taivaltaan

Maailman johtava turvallisuusratkaisujen kumppani Securitas on ollut edelläkävijä ihmisten läsnäolon ja teknologian yhdistämisessä, asiakas aina keskiössä.

Julkaistu
20 toukokuuta 2024 07:35

Tämä on ollut yrityksen perintö 90 vuoden ajan, ja juhlistaessaan vuosipäiväänsä Securitas katsoo taaksepäin tarinoihin ja virstanpylväisiin, jotka ovat muovanneet sen matkan kohti alan johtajuutta. Tässä prosessissa nousevat esiin kolme peruspilaria: vahvat arvot, innovatiivinen teknologia ja aina ihmisten asettaminen etusijalle.

Securitas perustettiin Helsingborgissa, Ruotsissa, vuonna 1934 Erik Philip-Sörensenin toimesta. Yritys on kehittynyt perinteisestä yövartiointitoiminnasta maailmanlaajuiseksi turvallisuusratkaisujen johtajaksi.

Jo 1940-luvun puolivälissä Securitas alkoi integroida teknologiaa asiakasratkaisuihinsa, kasvaen nopeasti toisen maailmansodan jälkeen. Securitas oli edelläkävijä automaattisen kulunvalvonnan alalla ja teki historiaa lanseeraamalla maailman ensimmäisen verkkoyhteydellä varustetun pankkiautomaatin vuonna 1968. Yhdistämällä ihmisten läsnäolon ja kokemuksen teknologiaan Securitas on auttanut asiakkaitaan keskittymään ydintoimintaansa – jatkuva kehitys, joka loi perustan nykyiselle Securitas Technologylle.

Vuonna 1958 perustaja Erik Philip-Sörensen osoitti ennakoivaa näkemystä luodessaan Securitaksen arvot rehellisyys, valppaus ja avuliaisuus, dokumentoiden ne vartijan ohjekirjassa ammattikunnan suojelemiseksi ja sen eheyden varmistamiseksi. Hän korosti jatkuvan standardien kehittämisen tärkeyttä, pitäen sitä ikuisena työnä.

1980-luvulla entisen toimitusjohtajan Melker Schörlingin johtajuus korosti yksinkertaistamista, asiakaskeskeisyyttä ja kansainvälistä laajentumista, mikä edisti Securitaksen kasvua Euroopassa, Yhdysvalloissa ja muualla strategisten yritysostojen kautta. Ei-ydinliiketoimintojen myynti mahdollisti Securitaksen keskittymisen erikoistuneisiin turvallisuuspalveluihin, säilyttäen sitoutumisensa operatiiviseen erinomaisuuteen ja ydinarvoihin maailmanlaajuisen laajentumisen aikana.

“Tehtävämme, auttaa tekemään maailmasta turvallisemman paikan, vaikuttaa positiivisesti paitsi asiakkaisiimme myös koko maailmaan,” sanoo Securitaksen toimitusjohtaja Magnus Ahlqvist. “Johtajat, jotka ilmentävät ajattomia arvojamme, ovat muovanneet kulttuuriamme ja ylläpitäneet sitoutumista erinomaisuuteen. Keskittymällä jatkuvaan parantamiseen ja innovaatioihin olemme paremmassa asemassa kuin koskaan vastaamaan asiakkaidemme ja laajemman turvallisuuskentän kehittyviin tarpeisiin.”

Jo 1930-luvulla Philip-Sörensen tunnisti, että hyvin koulutetut ihmiset, joilla on selkeä ammatillinen kompassi, voivat vaikuttaa positiivisesti koko toimialaan. Uskaltaen laajentua, ymmärtäen ja kuunnellen asiakkaita ja säilyttäen uteliaisuuden tulevaisuuteen, hän loi perustan maailman johtavalle turvallisuusyritykselle.

Lue lisää Securitaksen historiasta osoitteessa www.securitas.com/journey