Skip to main content

Securitaksen droonilla valvotaan isoja ulkoalueita

Dronevalvonta on Securitaksen uusi palvelukonsepti, jossa ulkoalueiden valvonnassa hyödynnetään miehittämättömiä ilma-aluksia. Palvelu mahdollistaa laajojenkin alueiden valvomisen kattavasti ja kustannustehokkaasti.

Julkaistu
02 lokakuuta 2020 13:11

- Securitaksen Drone-palvelut ovat räätälöitävissä erilaisten asiakastarpeiden mukaan. Palvelua tuotetaan asiakkaan tarpeeseen parhaiten soveltuvalla laitteistolla. Laitteisto vaihtelee vartijan manuaalisesti lennätettävistä drooneista, täysin autonomisiin järjestelmiin, joissa monitorointi toteutetaan Securitaksen valvomosta käsin, kertoo Securitaksen Drone-palveluista vastaava myyntipäällikkö Mika Aro

Paimion kaupunki on Securitaksen Drone-palvelun käyttäjä.

- Paimion kaupunki on kokenut Securitaksen suorittaman dronevalvonnan erittäin toimivaksi Saari-Nummensuon pohjavesialueella. Alue on kohtuullisen laaja, n. 60 ha ja dronevalvonta soveltuu hyvin tämän tapaisen kohteen valvontaan. Valvonnalla on saavutettu niitä tavoitteita, joita varten valvonta on tilattu. Luvatonta toimintaa alueelta on saatu merkittävästi vähennettyä, kertoo Paimion kaupungin tekninen johtaja Markku Kylen.

 

 Palveluun kuuluvat viranomaisluvat sekä droonin ylläpitokustannukset

 -  Securitas hoitaa asiakkaan puolesta lupakäytännöt viranomaisten kuten Traficomin ja ANS Finlandin kanssa. Henkilöstömme on koulutettu droonien käyttöön lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja lentotoiminta on myös vakuutettu mahdollisten onnettomuuksien tai törmäysten varalta määräysten mukaisesti. Palveluhintaan kuuluvat myös huollot, päivitykset ja ylläpito, luettelee Aro palveluun kuuluvia etuja.

Drone-palvelun laitteisto varustetaan asiakasvaatimusten mukaisesti hyödyntäen erityyppisten kameraratkaisujen lisäksi muita sensoreita. Valvontakierrosten lisäksi droonia voidaan hyödyntää esimerkiksi myös visuaalisissa kunnossapitotarkastuksissa ja materiaalikasojen tilavuusmittauksissa. Lennoilla kerätyn datan avulla voidaan myös luoda malleja esimerkiksi kiinteistöjen lämpövuodoista.

Lisätietoja:

Mika Aro
mika.aro@securitas.fi
p. 040 635 2007