Skip to main content

Itä-Uudenmaan poliisin tiedotustilaisuus

Itä-Uudenmaan poliisi tiedotti 27.6. iltapäivällä, että tutkintakokonaisuus liittyen sosiaalitoimen 2021 - 2022 tilaamiin henkilösuojauspalveluihin on valmistunut ja siirtyy syyteharkintaan.

Julkaistu
27 kesäkuuta 2024 17:10

Epäilty törkeä petos

Securitas ei ole osapuolena törkeässä petosepäilyssä. Meillä ei ole käytettävissä kyseistä esitutkinta-aineistoa, eikä poliisi ole pyytänyt meiltä lausuntoa. Olemme saaneet palvelutilauksen kyseiseltä sosiaalitoimelta, koska meidät on julkisessa hankintakilpailussa valittu palveluntoimittajaksi. Tilanne on osaltamme sama, kuin mitä tiedotimme 12.1.2023 

Meillä ei ole tällä hetkellä tiedossa sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat epäillyn henkilön syyllistyneen epäiltyyn rikokseen.   

Epäillyt turvallisuuspalvelurikkomukset

Näkemyksemme mukaan esitetyille turvallisuuspalvelurikkomusepäilyille ei ole perusteita, eikä epäiltyjä rikkomuksia ole käsityksemme mukaan tapahtunut.  

Turvallisuuspalvelurikkomuksiin liittyvän esitutkintapöytäkirjan osalta on toimitettu loppulausunnot, jotka ovat sisältäneet useita esitutkintalain 3 luvun 7 §:n nojalla tehtyjä lisätutkintapyyntöjä poliisille.

Lisätutkintapyynnöt ovat lähes kaikki liittyneet sellaisiin seikkoihin ja tosiasioihin, jotka osoittavat, ettei epäiltyjä rikkomuksia ole tapahtunut. Poliisi on ilmoittanut suorittavansa lähes kaikki pyydetyt lisätutkinnat. Asiaan liittyvä tutkinta on tehtyjen lisätutkintapyyntöjen johdosta vielä käsityksemme mukaan oleellisesti kesken. 

Sekä yhtiö että asiassa kuullut työntekijät ovat omalta osaltaan pyrkineet kaikin tavoin auttamaan poliisia asian selvittämisessä.

Toimeksiantoihin liittyy salassapitosäädöksiä ja käytettävissämme oleva poliisin esitutkinta-aineisto on toistaiseksi salainen, joten emme tiedota asiasta tässä vaiheessa enempää.