Skip to main content

Täydennyskoulutusta voimankäyttöön

Securitaksella on 2000-luvun alkupuolelta alkaen ollut väkivallan uhkaan ja julkisiin hallintotehtäviin liittyviin voimakäyttötilanteisiin yrityskohtainen prosessi. Johtuen alaan liittyvistä valitettavista tapahtumista käynnistimme prosessin arvioinnin viime vuoden lopulla ja julkaisimme asiaan liittyvän muistion henkilöstölle 4.1.2023.

Julkaistu
20 tammikuuta 2023 12:03

Jatkamme kehitystoimenpiteitä yhteistyössä koulutuspalvelut Rikander & Rikander-turvallisuuskoulutusyrityksen kanssa, jossa vastuuhenkilönä toimii oikeustieteen tohtori Henri Rikander.

Lisäksi kokoamme työryhmän kehittämään yrityskohtaista voimankäytön lisäkoulutusta lakisääteisen koulutuksen päälle. Tavoitteena on käynnistää koulutus ensimmäisessä vaiheessa kaupan ympäristössä ja kauppakeskusten kohteissa työskentelevälle operatiiviselle henkilöstölle Q2 2023 alkaen. Koulutukseen sisältyy myös hätäensiavun kertaus.