Skip to main content

Koronaepidemiaan liittyvät toimet Securitas-yhtiöissä

Päivitämme tätä sivua Securitas-yhtiön varautumistoimenpiteiden osalta. Varautumisen tavoitteina ovat koronavirukseen altistumisten ennaltaehkäisy asiakkaiden ja henkilöstön terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä palvelutuotantomme häiriöttömyys.

Julkaistu
01 kesäkuuta 2021 16:54

 

Johtovastuu valtakunnallisten toimenpiteiden osalta on viranomaisilla. Viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita voi seurata heidän nettisivuiltaan. Myös media uutisoi päätöksistä. 

Turvallinen työskentely, -tapaamiset, -tapahtumat ja -kokoukset voidaan kuitenkin mahdollistaa - hallintakeinot ja onnistuminen ovat kaikkien yhteinen haaste. Tilanne vaatii vastuullisuutta kaikilta. Jokaisen meistä toimet yksilöinä ovat merkityksellisiä. Käsi- ja yskimishygieniaohjeiden lisäksi on henkilöstöä ohjeistettu seuraavin varautumisohjein.

  • Palvelutuotantoa jatketaan normaalisti huomioiden tautitilanne ja varautuminen.
  • Tuotannossa noudatetaan ensisijaisesti kohdekohtaisia ohjeita.
  • Mikäli työntekijä on palannut ulkomaan lomamatkalta maasta, joka on sisärajavalvonnan piirissä Suomessa, hänen edellytetään ottavan yhteyttä esimieheensä ennen ensimmäistä matkan jälkeistä työvuoroa. Oireiset työntekijät eivät työskentele.
  • Palvelutuotannossa tapahtuvissa vuorojen vaihdoissa pyritään välttämään fyysistä kontaktia ja hoitamaan vuorovaikutus mahdollisesti teknisillä järjestelyillä tai riittävin turvavälein.
  • Securitas varustaa työntekijänsä vaatimusten mukaisilla suojaimilla niissä kohteissa, jotka edellyttävät normaalista poikkeavia suojaustoimia. Näissä kohteissa käytettävä suojavarustus toimitetaan työntekijöille toimeksiantosopimuksen mukaisesti asiakkaan tai työnantajan toimesta.
  • Työntekijöiden laajoja kokoontumisia yhteen pyritään välttämään tai tehdään se turvavälit huomioiden.
  • Toimistohenkilöstö, joka ei osallistu operatiivisiin tehtäviin tekee etätyötä mahdollisuuksien mukaan.
  • Asiakas- ja sisäiset tapaamiset pyritään hoitamaan ensisijaisesti sähköisesti mikäli mahdollista.
  • Ulkomaan työmatkat ovat toistaiseksi kiellettyjä ja kotimaan työmatkoja rajoitetaan.

Palvelutoiminta pääosin normaalia

Palvelutoimintamme jatkuu pääosin normaalisti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Hälytys- ja palvelukeskukset sekä hälytysvalmius toimivat normaalisti huomioiden korkeat turvallisuus- ja hygieniatoimet koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Arviomme tällä hetkellä on, että työvoiman käytettävyys on toistaiseksi kohtuullinen. Mikäli jossakin on puutetta työvoimasta, ilmoitamme siitä asiakkaille tapauskohtaisesti. Sopimusyhteyshenkilömme vastaavat tarkempiin kysymyksiin.

Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan lisä- ja pikatilaukset

Otamme lisä- ja pikatilauksia normaalisti vastaan numerossa 020 491 2400.

Rekrytointi auki

Rekrytointimme on normaalisti auki. Haastattelut hoidetaan vastuullisesti etäyhteyden kautta tai muutoin turvallisin järjestelyin. Asiasta sovitaan suoraan haastateltavan kanssa. Lisätietoja: rekrytointi@securitas.fi

Seuraamme jatkuvasti viranomaisten ohjeistusta ja mukautamme toimintamme sen mukaan.

Toivotamme kaikille voimia taistelussa virusta vastaan. 
”Me autamme tekemään sinun maailmastasi turvallisemman”