Koronaepidemiaan liittyvät toimet Securitas-yhtiöissä

25. maaliskuuta 2020

Päivitämme tätä sivua varautumistoimenpiteiden osalta Securitas-yhtiöissä. Varautumisen tavoitteina ovat koronavirukseen altistumisten ennaltaehkäisy asiakkaiden ja henkilöstön terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä palvelutuotantomme häiriöttömyys.

Securitas on antanut henkilöstölle koronaviruksen leviämisen ehkäisemisohjeita 28.2. alkaen. Käsi- ja yskimishygieniaohjeiden lisäksi on henkilöstöä ohjeistettu seuraavin varautumisohjein.

  • Palvelutuotantoa jatketaan huomioiden kuitenkin tilanne ja varautuminen.
  • Tuotannossa noudatetaan ensisijaisesti kohdekohtaisia ohjeita.
  • Mikäli työntekijä on palannut lomamatkalta ulkomailta, hänen edellytetään ottavan yhteyttä esimieheensä ennen ensimmäistä matkan jälkeistä työvuoroa. Oireiset työntekijät eivät työskentele.
  • Palvelutuotannossa tapahtuvissa vuorojen vaihdoissa pyritään välttämään fyysistä kontaktia ja hoitamaan vuorovaikutus teknisillä järjestelyillä.
  • Työntekijöiden kokoontumista yhteen pyritään välttämään.
  • Sellaista toimistohenkilöstöä, joka ei osallistu operatiivisiin tehtäviin, kehotetaan siirtymään mahdollisuuksien mukaan etätöihin.
  • Asiakas- ja sisäiset tapaamiset pyritään hoitamaan ensisijaisesti sähköisesti.
  • Perumme tai siirrämme joitakin suunniteltuja kokouksia.
  • Ulkomaan työmatkat ovat toistaiseksi kiellettyjä ja kotimaan työmatkoja rajoitetaan.

Palvelutoiminta pääosin normaalia

Palvelutoimintamme jatkuu pääosin normaalisti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Hälytys- ja palvelukeskukset sekä hälytysvalmius toimivat normaalisti huomioiden korkeat turvallisuus- ja hygieniatoimet koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi. Arviomme tällä hetkellä on, että työvoiman käytettävyys on toistaiseksi kohtuullinen. Mikäli jossakin on puutetta työvoimasta, ilmoitamme siitä asiakkaille tapauskohtaisesti. Sopimusyhteyshenkilömme vastaavat tarkempiin kysymyksiin.

Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan lisä- ja pikatilaukset

Otamme lisä- ja pikatilauksia normaalisti vastaan numerossa 020 491 2400.

Rekrytointi auki

Rekrytointimme on edelleen normaalisti auki. Haastattelut hoidetaan vastuullisesti etäyhteyden kautta tai muutoin turvallisin järjestelyin. Asiasta sovitaan suoraan haastateltavan kanssa. Lisätietoja: rekrytointi@securitas.fi

Seuraamme jatkuvasti viranomaisten ohjeistusta ja mukautamme toimintamme sen mukaan.

Toivotamme kaikille voimia taistelussa virusta vastaan.

”Me autamme tekemään sinun maailmastasi turvallisemman”