Iso Omenaan oma järjestyksenvalvoja nuorille

18. tammikuuta 2016

Espoon kauppakeskus Iso Omenassa on tammikuussa 2016 aloittanut nuorten oma järjestyksenvalvoja Hanna. Hänen perustyötään on nuorten kanssa toimiminen. Kyseessä on ainutlaatuinen työmuoto, jossa kauppakeskuksen järjestyksenvalvojalle on annettu normaalia turvallisuusalan koulutusta laajemmat valmiudet nuorten kanssa toimimiseen ja nuorten asioiden edistämiseen.

Nuorten Palvelu ry on mahdollistanut työmuodon toteuttamisen ja kehittämisen yhteistyössä Citycon Oyj:n ja Securitas Oy:n kanssa. Kehittämisvaiheen jälkeen nuorten oman järjestyksenvalvojan työ jatkuu, jos työmuoto koetaan hyväksi.

Mitä nuorten oma järjestyksenvalvoja tekee?

Hanna ei vahdi nuoria normaalia enempää, vaan on heidän saatavillaan turvallisena ja luotettavana aikuisena, joka kuuntelee, tukee ja auttaa tarvittaessa. Pelkkä oleilu nuorille on kuitenkin edelleen samalla tavalla mahdollista kuin aiemminkin. Nuorten kanssa toimimisen lisäksi Hanna tekee normaaleja järjestyksenvalvojien tehtäviä osana muuta Iso Omenan Securitaksen järjestyksenvalvojien työyhteisöä.

Vuoden 2016 työnsä Hanna aloittaa  tekemällä tuttavuutta ensisijaisesti nuorten kanssa. Onhan kyseessä melko erilainen toimintatapa, kuin mihin monet ovat vartijoilta tottuneet. Nyt järjestyksenvalvojalla on ihan oikeasti halua, aikaa ja osaamista olla nuorten saatavilla! Tavoitteena on, että tuttuuden synnyttyä, Hanna pystyy toimimaan nuorten kanssa kasvatuksellisella työotteella. Lisäksi hän tulee syventämään Iso Omenan muiden järjestyksenvalvojien osaamista nuorten asioissa, sillä myös muut järjestyksenvalvojat toimivat edelleen nuorten kanssa.

Pioneerihanke Suomessa

Nuorten reviireillä -projektin johdolla työmuotoa kehitetään kevään 2016 aikana Isossa Omenassa. Vastaavaa ei ole ennen Suomessa tai ehkäpä koko maailmassa tehty, eli kehittämistä ja kokeilua yhä tarvitaan. Ajankohtaisinta tietoa etenemisestä saat seuraamalla Nuorten reviireillä -projektin Facebook-sivuja.

Nuorten Palvelu ry on eri hankkeissa kouluttanut kauppakeskusten järjestyksenvalvojia ja vartijoita sekä alaa opiskelevia nuorisoasioissa ja nuorten kohtaamisessa. Nyt Isossa Omenassa alkanut kokeilu on ensimmäinen askel, jossa nuoria paljon työssään kohtaaville ja nuorten kanssa hyvinkin tutuiksi tuleville järjestyksenvalvojille annetaan syvempää osaamista ja enemmän työaikaa nuorten kanssa toimimiseen. Securitas on ollut mukana useissa Nuorten Palvelu ry:n hankkeissa edistämässä nuorten hyvinvointia.

Iso Omenassa alueen verkosto on oleellisesti työssä mukana ja tämä uudenlainen työmuoto on yksi lisäelementti monialaiseen nuorten hyvinvoinnin tukemiseen. Muun muassa Aseman Lapset ry, Kirjasto Omena ja Espoon nuorisopalvelut ovat tärkeänä osana mukana työssä.

 

Lisätietoja:

Pauliina Lampela
asiantuntija, Nuorten reviireillä –projekti
p. 040 195 0502
pauliina.lampela@nuortenpalvelu.fi

Ari Appelgren
yksikön päällikkö, Securitas Oy
p. 040 581 7561
ari.appelgren@securitas.fi