Skip to main content

Ansiomerkkejä KIP-Servicen teollisuuspalokuntalaisille

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on myöntänyt ansiomerkit viidelle KIP (Kokkola Industry Park) Servicen teollisuuspalokunnan työntekijälle. SPEK:n ensimmäisen luokan ansiomitalin saivat Securitaksen teollisuuspaloesimiehet Keijo Arkkukangas, Jouni Korkeaniemi, Marko Lastikka, Riku Nikula ja Jouni Paavola.

Julkaistu
06 toukokuuta 2020 12:52

Ansiomitalin keskeisimmät myöntämisperusteet ovat erityisen ansiokas oman tehtäväalueen kehittäminen ja kiitettävä palvelu, sekä vähintään 15 vuotta kestänyt toiminta tai työskentely viisi vuotta päällystö- ja esimiestehtävissä.

Nyt huomioidut teollisuuspaloesimiehet ovat olleet muun muassa käynnistämässä ja kehittämässä KIP Servicen teollisuuspalokunnan ammattimaista toimintaa. Samalla he ovat omalla toiminnallaan kehittäneet Kokkolan suurteollisuusalueen turvallisuuskulttuuria, ja vastanneet teollisuuspalokunnan sisäisestä koulutuksesta sekä kouluttaneet eri yritysten henkilöstöä. Vapaa-ajallaan he toimivat aluepelastuslaitostensa sopimuspalomiehinä.

- Ansiomerkkien myöntäminen kertoo ennen kaikkea siitä laajasta arvostuksesta, jota alalla tunnetaan KIP Servicen teollisuuspalokuntaa ja sen henkilöstöä kohtaan. Olemme Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen sopimuspalokunta, joka muun muassa toimii Kokkolan suurteollisuusalueella hälytystapauksissa palo- ja pelastustoimen ensinyrkkinä. Sen lisäksi autamme viranomaisia esimerkiksi tarkastuksiin liittyvissä tehtävissä ja koulutamme yritysten henkilöstöä turvallisuuteen sekä palo- ja pelastustehtäviin liittyvissä asioissa, kertoo KIP Servicen toimitusjohtaja Olli-Matti Airiola.

Teollisuuspalokunnan asiakkaille palkitseminen viestii Airiolan mukaan ammattitaitoisesta ja monipuolisesta palvelusta.

- Meidän toiminnan yksi tärkeä osa-alue on ennaltaehkäisy, jonka positiiviset vaikutukset näkyvät laskeneina hälytysmäärinä. Teollisuuspalokunnalla on myös resursseja osallistua suunnittelutyöhön asiantuntijan roolissa, Airiola kertoo.

KIP Servicen teollisuuspalokunta aloitti toimintansa 2016. Palokunnan palvelukseen on palkattu uutta henkilöstöä niin, että toukokuun alusta alkaen sen vahvuus on kuusi teollisuuspaloesimiestä ja kuusi suojelumiestä.