Skip to main content

Yksikön päällikkö on organisaatiotaan tukeva suunnannäyttäjä

Julkaistu
21 toukokuuta 2019 23:00

Tulin Securitakselle reilu 10v sitten suorittamaan liiketalouden amk-opintoihin liittyvää työharjoittelua. Tätä ennen olin ollut alalla toisella työnantajalla noin kolmen vuoden ajan, tehden erilaisia vartijan työtehtäviä opiskelujeni ohessa. Securitaksella olen työskennellyt mm. arvokuljettajana, kohde-esimiehenä yksikön työnjohdossa, sekä yksikön päällikkönä Jyväskylän ja Pirkanmaan yksiköissä. Nykyään toimin Etelä-Suomessa, yksikön päällikön tehtävässä.

Omalle vastuulleni kuuluu kahden paikallisvartiointiyksikön tuotantoon ja henkilöstöön liittyvät asiat. Yksiköiden yhteenlaskettu henkilöstömäärä on noin 350 työntekijää. Yksiköidemme turvallisuushenkilöstö työskentelee hyvinkin erilaisissa työympäristöissä. Suurimpia asiakassegmenttejä ovat mm. logistiikkakeskukset, museot, satamat, suurlähetystöt, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimeksiannot. Lienee sanomattakin selvää, että toimeksiannosta riippuen, henkilöstöltämme edellytetään hyvinkin erilaista osaamista. Tänä päivänä ei voida enää ajatella, että vartijakortin suorittanut henkilö viihtyy tai on vahvimmillaan missä tahansa vartiointitoimeksiannossa. Etenkin työn mielekkyys, sopiva balanssi työn haastavuudessa ja näistä syntyvä motivaatio työn tekemiseen ovat asioita, jotka vaikuttavat asiakkaalle tuotettavaan palvelunlaatuun ja sitä kautta minkä tahansa palvelualalla toimivan yrityksen menestykseen.

Minun ja muun työnjohdon pääasiallisena tehtävänä on pyrkiä varmistamaan, että asiakkaamme saavat haluamaansa palvelua. Oikeat ihmiset oikeilla paikoilla, asianmukaiset työ- ja raportointivälineet, henkilöstön koulutukset, tarvittavan henkilöstöresurssin varmistaminen, uusien toimeksiantojen aloittamiset, olemassa olevien toimeksiantojen kehittäminen, sekä työntekijöiden työ- ja vapaa-ajan yhteensovittaminen –mm. nämä ovat niitä käytännön toimenpiteitä, joilla tavoite pyritään saavuttamaan. Uskon siihen, että vaikkakin tavoitteemme tyytyväisestä asiakkaasta on realistinen ja saavutettavissa oleva tila, työskentelytavoissamme ja toimintamme kehittämisessä on aina parannettavaa.     

Hiljattain tulleet henkilöstökyselyn tulokset antavat jokaiselle yksikölle hyvät lähtökohdat oman toimintansa kehittämiselle. Uskomme siihen, että henkilöstön kehittäminen sekä työolojen ja työskentelytapojen parantaminen tulee väistämättä näkymään myös loppuasiakkaalle. Näin ollen meillä ei yksinkertaisesti ole varaa olla panostamatta henkilöstöömme. Haluan myös tässä yhteydessä antaa kiitosta koko kahden yksikkömme henkilöstölle, jotka lunastavat päivittäin vaativammankin asiakkaan odotukset. Securitaksella jokainen työntekijä vaikuttaa omalta osaltaan asiakastarpeiden täyttymiseen ja on näin ollen myös vastuussa asiakastyytyväisyyden toteutumisesta -myös allekirjoittanut itse.

Olen toiminut esimiestehtävissä pitkään ja sinä aikana olen oppinut, että hyvä esimies on organisaatiotaan tukeva suunnannäyttäjä. Mielestäni se ajattelu, että esimiehen pitäisi osata tehdä kaikki alaistensa työt heitä paremmin, on mennyttä aikaa. Itse koen onnistuneeni henkilövalinnoissa, kun alaiseni ovat omissa tehtävissään minua pätevämpiä.

Esimiehenä on tärkeää kohdella ihmisiä tasapuolisesti, olla johdonmukainen, sekä myös asettaa tavoitteet tarpeeksi korkealle. Pitää myös pystyä hyväksymään se fakta, että kaikkeen ei voi aina vaikuttaa, eikä maailmasta tule koskaan täydellinen. Jotta kehittyy, pitää myös oppia virheistään. Muistan vieläkin lähes kymmenen vuoden takaa tiettyjä yksittäisiä asioita, joita hoidan nykyään eri tavalla. Toivottavasti, ja todennäköisesti ajattelen tästä kymmenen vuoden päästä samalla tavalla. Näin ollen olisi tapahtunut jotain kehitystä nykyisestä :)

 

Antti