Skip to main content

Tasapainottava tekijä

Koronavuosi on tuonut henkilöstösuunnittelija Aino Kruusille uusia sävyjä työntekoon. Toisaalta vuosi on ollut raskas.

Julkaistu
15 huhtikuuta 2021 11:22

 

Vuodesta 2016 henkilöstösuunnittelijanatoiminut Aino Kruus näkee suunnittelijan olevan työntekijälle helpoin yhteys toimiston väkeen. Tehtävässä korostuu tasapainoilu työnantajan ja työntekijän välillä.

– Henkilöstösuunnittelussa ei ole normaalia päivää, jokainen päivä on erilainen ja hektinen. Juuri se paras asia ehkä onkin, että ei ole samanlaisia päiviä, Kruus toteaa.

Kruus on tehnyt töitä koronan vuoksi etänä. Etätyö onkin hänen mielestään mahdollistanut paremmin työn ja perheen yhteensovittamisen. Kotoa käsin työskennellessä on ollut myös mahdollista keskittyä paremmin ajatustyöhön, jota työvuorolistojen suunnittelu edellyttää.

– Etätyö on asia, joka voisi jäädä pysyväksi käytännöksi myös pandemian päätyttyä, Kruus pohtii.

 
Työntekijöiden toiveiden huomioiminen vaikuttaa suoraan henkilöstön pysyvyyteen

Aino Kruus työskentelee Aulapalvelut- yksikön henkilöstösuunnittelijana. Arki koostuu tulevien työvuorolistojen suunnittelusta sekä päivittäistöiden järjestelystä, esimerkiksi sairauspoissaolojen vuoksi aukeavien työvuorojen täyttämisestä.

Henkilöstösuunnittelija näkyy työntekijöille ja asiakkaille ennen kaikkea henkilönä, joka suunnittelee työvuorolistat. Henkilöstösuunnittelijalle kuuluu lisäksi myös palkanmaksun valmisteluun liittyviä työtehtäviä, jotka vaativat tarkkuutta.

– Hyvin toteutettu suunnittelu ja työntekijöiden toiveiden huomioiminen vaikuttavat suoraan työntekijöiden pysyvyyteen, Kruus toteaa.

Henkilöstösuunnittelijan työtehtävissä näkyvät Kruusin mukaan vaihtelevasti sekä pitkän linjan suunnittelu että pikaista reagointia vaativat akuutit tilanteet. Esimerkiksi kesälomasuunnittelu on projektiluonteinen työ, joka vaatii suunnittelijalta keskittymistä ja huolellisuutta.

– Toivoisin kehittyväni vielä oman työn aikatauluttamisessa. Haluaisin oppia järjestelemään paremmin omia työtehtäviäni, jotka muodostavat isoja kokonaisuuksia.

 
Suunnittelijoiden yhteiset etäpalaverit tärkeitä

Etelä-Suomen yksiköiden henkilöstösuunnittelijat kokoontuvat joka kuukausi yhteiseen palaveriin. Korona-aikana tapaamiset on toteutettu etäyhteyksin.

– Eri yksiköiden suunnittelijoiden välinen säännöllinen kommunikointi on tärkeää vertaistukea, Kruus toteaa.

– Varsinkin yksikkönsä ainoana henkilöstösuunnittelijana toimiville uskon säännöllisten palaverien ja kollegojen kanssa kommunikoinnin olevan hyvin tärkeää, hän jatkaa.