Skip to main content

Arjen sankaritekoja - Miljoonien eurojen rutiinikierros Oulussa

Vartijamme Markku Karppinen teki rutiinikierroksellaan havainnon, joka oli miljoonien arvoinen.

Karppinen oli öisellä tarkastuskierroksella havainnut Laanilan teollisuuspuiston rantapumppaamolla oudon hajun, joka oli lähtöisin ison jäähdytysvesipumpun ylikuumentuneesta laakerista.

Karppinen ilmoitti asiasta välittömästi tuotanto-osastoille, jotka aloittivat toimenpiteet korvaavien pumppujen käynnistämiseen ja hallittuun vaihtoon. Pumppujen vaihto saatiin suoritettua suhteellisin pienin seuraamuksin, vaikka mahdollisuudet olisivat olleet mittaviin vahinkoihin.

Mikäli asiaan ei olisi reagoitu mitenkään, olisi tuo pumpun laakeri jossain vaiheessa jumittunut ja koko tehtaan jäähdytysveden tulo olisi katkennut hallitsemattomasti, jolloin vahinkojen arvoa olisi suurteollisuudessa voinut vain arvailla, kuitenkin olisi puhuttu varmasti kuusi tai seitsemän numeroisista lukemista.