Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia kohdata järjestyksenvalvontatehtävissä mahdollisesti esiintyviä uhka- ja väkivaltatilanteita.

Koulutus ei anna lisävaltuuksia järjestyksenvalvojalle, mutta paikallinen poliisi voi erikseen edellyttää vastaavaa koulutusta erityiseen tapahtumaan tai tilaisuuteen liittyen.

Tämä koulutus sopii myös niille, jotka haluavat täydentää ammattitaitoaan lisäämällä varmuutta työtehtäviensä hoitamiseen.

Voimankäytön lisäkoulutuksen kesto on 12 h sisältäen teoriaosan sekä käytännön harjoitteet.

Koulutuksen sisältö

  • voimankäytön perusteet ja lainsäädäntö
  • lievimpien voimakeinojen käyttäminen
  • puhuttamis- ja puolustautumisasennot
  • väistäminen ja torjunnat
  • irrottautumistekniikat
  • hallinta- ja kipuotteet
  • turvallisuustarkastus
  • kuljetustekniikat
  • käsirautojen käyttäminen
  • patukan käyttäminen

Lisätietoja koulutuksesta
koulutus@securitas.fi
p. 020 4911

KOULUTUSKALENTERI