Skip to main content

Uhkatilannekoulutukset

Turvallisuuskoulutustemme keskiössä on laadukkaan asiakaspalvelun ohella uhkatilanteiden tunnistaminen, ennakointi, reagointi ja tilanteen mukainen toiminta. Turvallisuuskoulutuksemme on kehitetty kansainvälisesti tunnetun puhejudon (verbal judo) pohjalta moderneiksi toimintamalleiksi, jotka on todettu toimiviksi aidoissa asiakaspalvelutilanteissa.

Turvallisuuskoulutusten tavoitteena on:

  • Antaa osallistujalle perusvalmiudet kohdata aggressiivisesti käyttäytyvä henkilö.
  • Yhtenäistää työyhteisön käytäntöjä sekä toimintamalleja vaara- ja uhkatilanteissa.
  • Edistää työyhteisön turvallisuuskulttuuria ja ”me”-henkeä.
  • Turvallinen ja asiakasystävällinen työskentely omassa toimintaympäristössä.


Uhkatilanteiden hallinta

Uhkatilanteiden hallinnan koulutuksissa käymme läpi yleisimpiä uhka- ja vaaratilanteita yksilöllisen aggression kehityskaaren kautta ja pyrimme tarjoamaan toimintamalleja haastavan asiakastilanteen hoitamiseen. Koulutuksessa opetetaan mm. uhkatilanteiden tunnistamista, uhan välttämistä sekä uhkaavan henkilön kohtaamista.

 

Haastavan asiakkaan kohtaaminen

Haastava asiakastilanne alkaa varoittamatta ja voi kehittyä konfliktiksi, jossa henkilökunnan turvallisuus voi olla uhattuna. Haastavan tilanteen kehittyminen on pyrittävä katkaisemaan ennen aggression kehittymistä ja kontrollin häviämistä. Haastavan asiakkaan kohtaamiseen valmentavalla koulutuksella saadaan yhtenäistettyä työyhteisön toimintamalleja, vallitsevia asenteita sekä opetetaan monipuolisesti positiivista sanallista ja sanatonta viestintää. Henkilöstölle opetetaan sellaisia taitoja, joilla haastava asiakaspalvelutilanne saadaan hallintaan ja turhia henkilöriskejä voidaan välttää omalla toiminnalla.

 

Asiakaspalvelijan henkilöturvallisuuskoulutus

Työyhteisössä turvallisuuden tunne on laadunvarmistaja ja työtehon edistäjä. Huolehdimme asiakaspalveluhenkilöstönne turvallisuustaitojen ylläpitämisestä ja kehittämisestä monipuolisella koulutuksella niin perinteisessä toimistopalvelutyössä kuin liikkuvassa ja sähköisiä viestintäkanavia hyödyntävässä asiakaspalvelutyössä. Koulutuksen yhteydessä voidaan jalkauttaa työnantajan tahtotilaa turvallisuusasioissa ja koulutuksessa käsitellään usein työyhteisön omia turvallisuusohjeistuksia sekä esimerkiksi pelastussuunnitelman keskeistä sisältöä. 

 

VAUHKO™

VAUHKO™ on toimiala- ja toimintaympäristökohtaisesti räätälöitävä vaara- ja uhkatilanteiden hallintaan sekä kontrollointiin kehitetty koulutusohjelmamme. Vuorovaikutteinen ja käytännönläheinen koulutus räätälöidään toimeksiantajan tahtotilan ja kohderyhmän työympäristön mukaisesti.  Kouluttajina toimivat Securitaksen asiantuntijat, joilla on kattava kokemus uhkatilanteiden hallinnasta ja vaaratilanteiden ehkäisemisestä.

 

Turvallisuuskoulutuksen sisältö on aina räätälöitävissä kohderyhmän tarpeiden mukaiseksi.

Kysy lisää riskienhallintapalveluistamme ja palaamme sinulle mahdollisimman pian!

Virhe noudettaessa captcha-kuvaa

Henkilötietojasi käsitellään tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Lähettämällä täytetyn lomakkeen hyväksyt antamiesi henkilötietojen käsittelyn Securitaksen toimesta