Skip to main content

Turvallisuudella on väliä Kokkola Industrial Parkissa

- Yhteistyömme Securitaksen kanssa on ollut todella hedelmällistä ja kehittäminen on tehty tiiviissä yhteistyössä. Onnistuminen perustuu tiedon jakamiseen ja avoimeen asenteeseen. Securitas on riittävän iso toimija, jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus turvallisuudesta. Tavoitteemme on olla jatkossa suunnannäyttäjä teollisuuden turvallisuudessa

Kokkola on kaupunki Keski-Pohjanmaalla. Se on perustettu vuonna 1620 ja se sijaitsee Pohjanlahden rannalla.

Meri on tehnyt siitä vilkkaan satamakaupungin, kemianteollisuus aloitti siellä tuotantonsa jo vuonna 1945. Tänä päivänä suurteollisuusalue, Kokkola Industrial Park (KIP), tarjoaa tilat yli 70 teollisuusyritykselle. Kokkolan suurteollisuusalueen pinta-ala on 700 ha ja sen sisällä työskentelee päivittäin yli 2 200 henkilöä.

- Me vastaamme alueen kokonaisvartioinnista ja operatiivisesta teollisuuspalokuntatoiminnasta. Vartiointi- ja turvallisuuspalvelumme koostuvat kahdesta eri osasta: Port Towerista, jossa sijaitsee alueen valvomo, ja teollisuuspalokunnasta (TPK Kokkola), joka toimii ensisijaisesti teollisuusalueella pelastus- ja ensivasteyksikkönä. Toimimme siis pelastuslaitoksen sekä sairaanhoitopiirin apuna, ollen alueelle ensimmäinen paikalle saapuva apu, kertoo Securitaksen Kokkolan yksikön päällikkö Jarkko Vähälä teollisuusalueelle toimittamistamme palveluista.

Securitaksen teollisuuspalokunnan kouluttajat järjestävät viikoittain alkusammutus-, tulityö- ja työturvallisuuskorttikoulutuksia alueen toimijoille sekä ulkopuolisille urakoitsijoille. Palokunnan henkilöstöön kuuluvat myös pelastuspuolen sammutustyö- ja savusukelluskouluttajat.

- Asiakkaalle toimittamamme turvallisuuden kokonaispaketti on erittäin laaja. Se lähtee aina yksintyöskentelyn turvaamisesta langattomilla hätäkutsupainikkeilla, perinteiseen paikallis- ja piirivartiointiin sekä turvakorttikoulutuksista teollisuuspalokuntaan saakka. Haluamme olla teollisuuden turvallisuuspalveluiden edelläkävijä ja kehittää palvelujamme jatkuvasti yhdessä asiakkaan kanssa, Vähälä jatkaa.

Port Tower on alueen komentokeskus

Port Towerin valvomon kautta kulkee alueen kaikki liikenne, vieraista tavarankuljetuksiin. Kaikki alueelle tulevat ja sieltä poistuvat henkilöt ja kulkuneuvot käyvät läpi valvomon tarkastuksen.

Port Tower on alueen komentokeskus, jossa sijaitsee alueen kulunvalvonta, aluetta valvova kameravalvontajärjestelmä, Merlot-hälytysjärjestelmä, väestöhälytinjärjestelmä, puhelinvaihde, Virve-puhelimet (viranomaisradioverkko) sekä varmistuksena satelliittipuhelin, jota käytetään, mikäli kaikki muut yhteydet katkeavat.

Merlot-hälytysjärjestelmään on kytketty kaikki alueen paloilmoitinjärjestelmät.

- Järjestelmän kautta välitämme hälytykset eteenpäin automaattisesti Virve-puhelimiin sekä niihin GSM-numeroihin, jotka on järjestelmään määritelty. Tarvittaessa hälytys voidaan tehdä myös manuaalisesti vartijoiden toimesta. Merlot-hälytysjärjestelmän kautta tulevat hälytykset tarkoittavat tapauksessamme, että paikallinen pelastuslaitos saa tiedon hälytyksestä 1-2 minuuttia aikaisemmin kuin hätäkeskuksesta tuleva varsinainen pelastustehtävä. Hätätilanteessa jokaisella sekunnilla on merkityksensä, Vähälä selvittää hälytysjärjestelmän kulkua.

KIP Service tarjoaa palvelut alueelle

KIP Service on koko Kokkolan suurteollisuusalueen keskeinen palveluntarjoaja, joka oman toimintansa sekä vahvan yhteistyöverkostonsa kautta tarjoaa kaikille alueella toimiville yrityksille monipuolisia turvallisuus-, alue- ja tukipalveluita sekä erilaisia hyödykkeitä.

KIP:n yritysten toiminta on luvanvaraista ja sitä ohjaavat yhdessä hyväksytyt kansainvälisiin standardeihin perustuvat ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja laatujohtamisjärjestelmät. Vaarallisiin kemikaaleihin liittyvät suuronnettomuusriskit on kartoitettu erilaisilla riskianalyyseillä.

Yrityksillä on kattavat pelastussuunnitelmat, joissa on varauduttu tunnistettuihin riskeihin ja onnettomuusmahdollisuuksiin. Alueen koko henkilöstö ja alihankkijat koulutetaan ja opastetaan säännöllisesti erilaisia tilanteita ajatellen. Alueella työskentely edellyttää aina myös yrityskohtaisen työluvan, jossa kartoitetaan kunkin kohteen erityisriskit. Suurteollisuusalueella on kuusi *SEVESO III-luokiteltua kohdetta ja suurteollisuusalueen välittömässä läheisyydessä kaksi lisää.

Turvallisuuskumppanuudella yhteinen tavoite

- Yhteistyömme Securitaksen kanssa on ollut todella hedelmällistä ja kehittäminen on tehty tiiviissä yhteistyössä. Onnistuminen perustuu  tiedon jakamiseen ja avoimeen asenteeseen. Securitas on riittävän iso toimija, jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus turvallisuudesta. Tavoitteemme on olla jatkossa suunnannäyttäjä teollisuuden turvallisuudessa Suomessa, toteaa KIP Service Oy:n turvallisuuspäällikkö Jussi Lång.

Myös Vähälä on samoilla linjoilla.
- Yhteistyö asiakkaan kanssa toimii hyvin, on toiminut jo vuodesta 1997 alkaen. Meillä on yhteinen päämäärä, jota kohti kuljemme. Kuten Jussi sanoi, haluamme olla teollisuuden turvallisuuden edelläkävijä ja pysyä siellä.

* Seveso III -direktiivi (2012/18/EU), Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta.