Skip to main content

Securitas aloittanut turvallisuuskumppanina Ratinassa

- Turvallisuuskumppanin valintaan vaikutti erityisesti Securitaksen palvelujen monipuolisuus. Securitas pystyi tarjoamaan meille tarvitsemiamme lisäpalveluja kuten esim. kauppakeskusassistentin, info-palvelut sekä tapahtumien turvallisuudesta vastaavat ammattilaiset, Ratinan kauppakeskuspäällikkö Mervi Ahola kertoo valintaan vaikuttaneista syistä.

Tampereen keskustassa toimiva kauppakeskus Ratina on valinnut Securitaksen turvallisuuskumppanikseen. Yhteistyö alkoi toukokuussa 2020.

- Turvallisuuskumppanin valintaan vaikutti erityisesti Securitaksen palvelujen monipuolisuus. Securitas pystyi tarjoamaan meille tarvitsemiamme lisäpalveluja kuten esim. kauppakeskusassistentin, info-palvelut sekä tapahtumien turvallisuudesta vastaavat ammattilaiset, Ratinan kauppakeskuspäällikkö Mervi Ahola kertoo valintaan vaikuttaneista syistä.
- Yhteistyömme on lähtenyt erinomaisesti käyntiin, hän jatkaa.

- Olemme toimittaneet kauppakeskukseen järjestyksenvalvontapalvelut, valvomopalvelut, infopisteen työntekijät ja aivan uutena palvelukonseptina Ratinassa aloitti myös kauppakeskusassistentti, kertoo Securitaksen Tampereen yksikön päällikkö Teemu Rajala.
Kauppakeskusassistentin toimenkuva kehitettiin Ratinan esittämään tarpeeseen.
- Kauppakeskusassistentti on linkki vuokralaisten, asiakkaiden ja palveluntoimittajien välissä vahvistaen osaltaan Securitaksen palvelukokonaisuutta. Hänen vastuullaan ovat Ratinan palveluiden ja tapahtumien osalta monet avustavat työt. Hän myös osaltaan varmistaa, että tapahtumat suunnitellaan ja toteutetaan sujuvasti ja kauppakeskuksen ohjeistuksen ja brändin mukaisesti, Rajala kuvailee tehtävää.

- Ensiaputaitoiset järjestyksenvalvojamme ovat kauppakeskuksen turvallisuuden ydin. He paitsi ennaltaehkäisevät häiriöiden ja vahinkojen syntymistä ja puuttuvat häriötilanteisiin, he ovat myös asiakaspalvelijoita luoden turvallisuuden tunnetta, neuvoen ja palvellen kauppakeskuksen asiakkaita. Järjestyksenvalvojat vastaavat turvallisuudesta liikekeskuksen auki ollessa sekä öisin, kertoo järjestyksenvalvonta -ja citypatrol-palveluista vastaava Tampereen yksikön päällikkö Mika Nouko.

Kauppakeskuksen ”käyntikortti” on infopiste.
- Infopisteen työntekijämme ovat tarkoin valittuja, asiakaspalveluhenkisiä ensivaikutelman ammattilaisia. Heidän tehtäviinsä kuuluvat moninaiset opastus- ja neuvontatehtävät kauppakeskuksessa. Tarjoamme myös kauppakeskuksen vuokralaisille eli liikkeille heidän kulloiseenkin tarpeeseen soveltuvia ratkaisuja kuten 24CityPatrol-palveluja, täsmentää Rajala.

Ratina – kauppa- ja elämyskeskus

Paitsi kauppakeskus, Ratina on myös elämyskeskus. Kauppakeskuksessa järjestetään vuosittain paljon erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa tarvitaan järjestyksenvalvontaa.
Securitas Eventsin kokeneet järjestyksenvalvojat hoitavat tapahtumat viranomaislupineen alusta loppuun ”Avaimet -käteen” -periaatteella. Myös Ratina Stadionin tapahtumiin tarjoamme järjestyksenvalvontapalveluja, Rajala kertoo.

Ratinan Stadionilla (Tampereen Stadion) on pitkät perinteet urheilu- ja tapahtumakeskuksena, jossa on järjestetty myös monien maailmantähtien Suomen konsertit.

Perehdytys ja raportointi avainasemassa turvallisuuden hoidossa

Kaikille kauppakeskuksen vuokralaisten työntekijöille sekä kiinteistön sidosryhmille järjestetään pakollinen turvallisuus- ja kiinteistöperehdytys.
- Perehdytyksessä käydään läpi turvallisuusasioita ja kiinteistön toimintaan liittyviä yleisiä käytännön toimintamalleja. Näin varmistamme, että kauppakeskuksen henkilökunta tuntee kiinteistön ja liikkuminen kiinteistössä on helppoa ja turvallista, Rajala ja Nouko selvittävät.
- Myös paloturvallisuusasiat on otettu huomioon, toteutamme alkusammutuskoulutukset kiinteistössä toimijoille hyväksikäyttäen palosimulaattoriautoamme, joka mahdollistaa tehokkaat ja realistiset koulutukset joustavasti paikan päällä, Nuoko täydentää.

Raportointijärjestelmämme ohjaa asiakaskohteissamme kaikkea tekemistä. Asiakas saa tapahtumaraportit haluamallaan tavalla: joko sähköpostikoontina tai raportointijärjestelmän kautta reaaliaikaisena.
- Raportoinnin avulla käymme asiakkaan kanssa yhdessä läpi kehityskohteita ja sovimme toimenpiteistä, Rajala kertoo.
- Raportointi on selkeyttänyt yhteistyötä ja vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa merkittävästi.
Ahola on samoilla linjoilla.
- Toivomme, että hyvä yhteistyömme jatkuu ja voimme jatkossakin kehittää toimintoja aktiivisesti yhdessä.

 

Kuva: Sponda