Voimankäyttökoulutus

Vartijan voimankäyttökoulutus koostuu yleisestä osasta ja kaasusumutinta, teleskooppipatukkaa tai ampuma-asetta koskevasta erityisestä osasta. (SM:n asetus 6.9.2002/781)

Securitas päättää tehtäväkohtaisesti voimankäyttövälineiden kantamisesta ja kouluttaa voimankäyttövälineitä työtehtävissään kantavat vartijat. Securitas valitsee ja omistaa työtehtävissä käytettävät voimankäyttövälineet.

Kaasusumutin- ja teleskooppipatukkakurssit voidaan suorittaa Securitaksen sisäisenä koulutuksena. Kurssin täytyy olla hyväksytysti suoritettu ennen kuin on mahdollista hakea kyseisen välineen kantolupaa poliisilta.

Ampuma-aseita käytetään vain erittäin harvoissa tehtävissä. Ampuma-aseen kantoluvan anomiseksi työtehtäviin on suoritettava hyväksytysti lain (laki yksityisistä turvallisuuspalveluista) edellyttämä koulutus. Securitas järjestää ampuma-asekoulutuksia henkilöstölleen tehtäväkohtaisten tarpeiden mukaisesti.

Koulutusten tavoitteena on, että vartija osaa voimankäytön valtuuksia koskevat periaatteet sekä hallitsee kantamiensa voimankäyttövälineiden käytön. Koulutuksiin sisältyvät sekä teoria- että käytännön kokeet.

Lisäksi voimankäyttövälineitä kantaville vartijoille järjestetään vuosittain kertauskoulutusta, jossa käydään läpi voimakeinojen käyttöä koskevia säännöstöjä sekä harjoitellaan voimankäyttövälineiden käyttöä.

Tutustu koulutuksiimme

Takaisin Kouluttautuminen etusivulle