Sihteerin ammattitutkinto

Sihteerin ammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset kattavat erilaisten organisaatioiden sihteerin tai assistentin työ- ja toimintaprosessien hallinnan ja avaintehtävien hoitamisen. Tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset taidot työskennellä joustavasti erilaisissa sihteerin tehtävissä sekä edellytykset ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan.

Sihteerin ammattitutkinto muodostuu kahdeksasta tutkinnon osasta, joista yksi osa on tutkinnon suorittajalle pakollinen osa ja joista seitsemän tutkinnon osaa on valinnaisia. Tutkinnon suorittaminen edellyttää pakollisen tutkinnon osan ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Sihteerin ammattitutkinto arvioidaan tutkinnon osa kerrallaan niin, että tutkinnon suorittajan ammattitaitoa verrataan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Kolmikantainen arvioijaryhmä tekee tutkinnon osan kirjallisen arviointiesityksen tutkintotoimikunnalle sen jälkeen, kun tutkintosuoritukset on tehty kattavasti, luotettavasti ja tutkinnon perusteiden mukaisesti. Kolmikantaisen arvioijaryhmän jäsenet edustavat työnantajia, työntekijöitä ja opettajia

Näyttötutkintona suoritettu ammattitutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Securitaksella käynnistyy säännöllisesti oma turvallisuussihteerin ammattitutkinto, joka on asiakkaiden ja liiketoiminnan tarpeisiin räätälöity tutkinto joka perustuu sihteerin ammattitutkintoon.

Tutkinto suoritetaan oppisopimuksella, joka on työntekijälle maksutonta.

Takaisin Kouluttautuminen etusivulle