Securitas security guard Musko

Näköalapaikalla -blogi

Kuukausittain päivittyvässä blogissa työntekijämme kertovat ajatuksiaan ja tuntemuksiaan omasta työstään Securitaksella.

Teollisuuspalomestari vastaa palo - ja pelastustehtävistä

Saamme palohälytyksen tehtaalla sijaitsevaan romun käsittelyhalliin, jossa on syttynyt tulipalo. Kohteessa on syttynyt palamaan romun käsittelyssä käytetyn murskaimen hydrauliikkayksikkö. Kohteeseen päästyämme huomaamme, että koko hallin sisätilat ovat savun peitossa. Tiedustelen kohteessa olevalta työntekijältä onko sisällä mahdollisesti muita henkilöitä ja onko kohteessa mitään vaarallisia aineita tai kaasuja, ja kulkeeko kohteessa suuria sähkövirtoja, jotka saattavat aiheuttaa meille lisävaaraa. Nopean tiedustelun jälkeen, annan miehistölle käskyn aloittaa savusukellustehtävän kyseiseen kohteeseen. Miehistö löytää palokohteen nopeasti lämpökameran avulla, jonka jälkeen aloitamme sammutuksen. Koska kohde on hydrauliikkayksikkö ja siinä käytetään öljyä, niin suoritamme ensimmäisen sammutushyökkäyksen jauhesammuttimilla. Kun saamme kohteen sammumaan, jäähdytämme kohdetta vielä vedellä, jonka jälkeen aloitamme hallissa savutuuletuksen ja tarkistamme kohteen, sekä sen ympäristön lämpökameralla. Ohjeistan vielä kohteen henkilökuntaa tarkkailemaan kohdetta muutaman tunnin ajan, mahdollisen uudelleen syttymisen vuoksi.

Toimin tällä hetkellä Securitaksella teollisuuspalomestarina ja vuoroesimiehenä Raahen toimipisteessä SSAB:n terästehtaalla. Securitaksella olen työskennellyt vuodesta 2007 alkaen, mutta palokuntatehtävien parissa olen toiminut siitä saakka, kun pääsin liittymään vapaapalokuntaan vuonna 1984. En tarkkaan muista mikä minua pikku-poikana veti vapaapalokuntatoimintaan mukaan, mutta alalle jäin sen monipuolisuuden vuoksi.

Teollisuuspalomestarina vastaan vuoroni aikana jokapäiväsistä palo – ja pelastustehtävistä, joissa tehtävääni kuuluu johtaa miehistöä, sekä osallistua myös itse toimintaan kuten savusukellukseen, pintapelastukseen, säteilyvalvontaan, ympäristönsuojeluun ja niin edelleen. Toimin myös tulityökorttikouluttajana ja Securitaksen käsisammutinhuollon vastuuhenkilönä ja -käsisammutinhuollon kouluttajana. Työssäni oppii jatkuvasti uutta ja itseään saa, sekä pitää kehittää koko ajan, jotta pysyy toimintakuntoisena tilanteessa kuin tilanteessa.

Operatiivisessa vuorossa valmiudessa on aina yksi teollisuuspalomestari ja neljä suojelumiestä. Olen itse työskennellyt jo useamman vuoden ajan saman porukan kanssa ja olemmekin hitsautuneet yhteen aika tavalla saumattomasti. Luottamus omaan miehistöön ja kollegoihin onkin yksi tärkeimmistä seikoista palo - ja pelastustehtävissä, sillä tosi paikan tullen olemme vastuussa myös toistemme hengestä.

Teollisuuspalomestarin sekä suojelumiehen työssä vaaditaan hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa, joita testataan vuosittain erilaisin kuntotestein. Lisäksi hyvä uimataito ja ensivasteosaaminen on työssämme tärkeää. Ylläpitääksemme osaamistamme harjoittelemme 20–30 kertaa vuodessa erilaisia tilanteita ja suoritamme ammatillista osaamistamme täydentäviä kursseja ympäri Suomea. Tässä työssä yksikään päivä ei ole samanlainen.

Ville