Securitas on julkaissut henkilöstöraporttinsa 2013

19. maaliskuuta 2014

Securitas julkaisi keväällä uusimman henkilöstöraporttinsa, johon on koottu tietoa henkilökunnan profiilista viimeisen viiden vuoden ajalta.

Myös marraskuussa 2013 tehdyn henkilöstökyselyn tuloksista löytyy raportista pääkohdat. Henkilöstökyselyssä johtaminen Securitaksessa sai hyvät arvosanat. 85 % henkilöstöstä oli tyytyväinen työhönsä, sitoutunut ja teki mielellään ylimääräistä työtä. Työilmapiiriä pidettiin hyvänä. Jopa 92 % henkilöstöstä kokee, että kollegat auttavat toisiaan tarvittaessa.
Positiivista oli myös työtapaturmien selkeä lasku edellisvuodesta. Tyypillisimpiä tapaturmatyyppejä ovat voimankäyttötilanteet, liukastumiset ja kompastumiset. Vuonna 2012 työtapaturmataajuuslukema oli 18,7 ja viime vuonna 12,6. Lukema kertoo, kuinka monta poissaoloon johtanutta työtapaturmaa on tapahtunut miljoonaa työtuntia kohti.
Työhyvinvoinnin ylläpitämisen ja kehittämisen edistämiseksi vuonna 2011 käyttöön otettu varhaisen välittämisen malli on tuottanut tuloksia. Sairauspoissaolot ovat pysyneet vähäisinä ja laskeneet jatkuvasti ollen viime vuonna 2,72 % työpäivien kokonaismäärästä.

Talon yhteinen toimintamalli työkyvyn ylläpitämiseksi tuottanut tuloksia

Vuonna 2009 yhtiössä aloitettiin oman työkyvyn seurannan suunnittelu ja kehitystyö. Työn tuloksena rakentui työkyvyn seurantamalli, joka on yhdessä Securitaksen henkilöstön ja johdon kanssa suunniteltu toimintamalli työkyvyn heikkenemisen ennaltaehkäisevään ja palauttavaan työhön. Toimintamallissa on yhteiset ja avoimet pelisäännöt miten työkyvystä ja siihen liittyvistä asioista voidaan työpaikalla puhua ja miten mahdollisia työkyvyn heikkenemisen merkkejä voidaan ennaltaehkäistä.
Malli rakennettiin yhteistyössä eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa. Malli johdettiin koko Suomeen ja jokainen esimies sai koulutusta ja tukimateriaalia työkyvyn seurantamallin toteuttamiseen omalla työpaikallaan. Mallin periaatteet käydään myös jokaisen työntekijän kanssa läpi perehdytyksen yhteydessä.
Vuosien 2009-2013 välillä Securitaksen sairaspoissaoloprosentti on laskenut tasaisesti. Olemme säästäneet paljon rahaa, aikaa ja ennen kaikkea parantaneet henkilöstön työssäjaksamista pitkällä aikajänteellä. Toiminta on läpinäkyvää ja henkilöstöä arvostavaa. Uskomme avoimeen ja läpinäkyvään esimieskulttuuriin ja yksilön arvostamiseen.

Lisätietoja:
henkilöstöjohtaja Vesa Perkiö
vesa.perkio@securitas.fi