Securitas on julkaissut henkilöstöraportin 2014

16. maaliskuuta 2015

Olemme julkaisseet vuoden 2014 Henkilöstöraportin, joka sisältää muun muassa henkilöstömme tunnusluvut viimeisen viiden vuoden ajalta. Raporttia on julkaistu vuodesta 2001 alkaen. Raportin sisältö on jaettu kestävän toiminnan pohjalta seuraaviin osa-alueisiin: työolosuhteet, vastuullinen liiketoiminta ja operatiivinen erinomaisuus.

-Tunnuslukujen valossa on nähtävissä miltä näytämme yhtenä kokonaisuutena - Securitaksen henkilöstönä. Henkilöstöraportilla haluamme viestittää asiakkaillemme, sidosryhmillemme, henkilöstöllemme sekä työmarkkinoille millaiselta näytämme. Uskomme tämänkaltaisen läpinäkyvyyden toiminnassamme ja henkilöstöprosesseissamme tukevan vastuullista luottamuksen rakentamista, henkilöstöjohtaja Vesa Perkiö kertoo.

Työolosuhteet

Toteutimme tänä vuonna kansainvälisen, kaikissa Securitas-maissa toteutetun henkilöstökyselyn jo kolmatta kertaa. Henkilöstö lukuina -osiossa on nähtävissä viiden vuoden kehitys muun muassa henkilöstön määrässä, ikä- ja sukupuolijakaumassa ja työsuhteiden kestossa. Myös työtapaturmien ja sairauspäivien määrät näkyvät lukuina. Kuten toimitusjohtaja pääkirjoituksessaan mainitsi, työtapaturmat ovat ilahduttavasti jatkuvasti vähentyneet vuodesta 2011 asti ja sairauspäivät pysyneet maltillisina. Syynä työtapaturmien vähenemiseen pidämme aktiivista ennaltaehkäisevää työtä. Sairauspäivien kohtuulliseen määrään uskomme vaikuttavan vuodesta 2011 käyttöön otettu varhaisen välittämisen malli, jonka mukaan ongelmatilanteisiin pyritään puuttumaan ajoissa ja keskustelemaan niistä yhdessä työntekijän kanssa, jolloin tilanteen eskaloituminen sairauspoissaoloksi vältetään.

Operatiivinen erinomaisuus

Operatiivinen erinomaisuus -osiossa kerromme työntekijöidemme arjen sankariteoista. Ihmishenkiä pelastavaa ensiaputoimintaa tehdään kenttätyössä vuosittain paljon. Vartija tai järjestyksenvalvoja on usein tapahtumissa ja kauppakeskuksissa se ensimmäinen henkilö, joka tulee paikalle sairauskohtauksen tai tapaturman yllättäessä. Tässä julkaisussa olemme nostaneet esille vain muutaman sankariteon. - Henkilöstömme, heidän tiedot ja taidot sekä tekemisensä toimii lähettiläänämme, kun rakennamme luottamusta. Näemme ja koemme tämän vastuullisuutena, joka alkaa yksilöstä ja jatkuu asiakkaille kentällä töitä tekevästä henkilöstöstä, Perkiö korostaa.

Esittelemme myös uuden palvelumme Securitas Case Management, jonka avulla autamme yrityksiä hallitsemaan kriisitoimintaa poikkeamatilanteissa.

Vastuullinen liiketoiminta

Olemme sitä mieltä, että vastuullinen liiketoiminta on hyvää liiketoimintaa. Pyrimme omalta osaltamme toimimaan vastuullisesti sekä yhteiskunnassa, ympäristössä että asiakassuhteissamme. Vastuullinen liiketoiminta -osiossa esittelemme tasa-arvosuunnitelmamme ja Securitaksen kansainvälisen ajoneuvojen päästöohjelman, jonka mukaan sitoudumme pienentämään vuosittain tuotantoajoneuvojemme hiilidioksidipäästöjä. Olemme myös lahjoittaneet päiväkodin lapsille heijastinliivit ja teemme jatkuvasti yhteistyötä kauppakeskusten kanssa nuorisotyössä.

Lisätietoja:
Vesa Perkiö
vesa.perkio@securitas.fi