Uhkatilannekoulutukset

Uhkatilanteiden hallinnan koulutuksissa käymme läpi yleisimpiä uhka- ja vaaratilanteita, sekä niissä toimimista. Koulutuksessa opetellaan uhkatilanteiden tunnistamista, uhan välttämistä sekä uhkaavan henkilön kohtaamista.

Koulutukset räätälöidään aina koulutettavan ryhmän ammattialan mukaisesti.
Uhka- ja vaaratilannekoulutus voidaan järjestää myös asiakkaan toimitiloissa, jolloin koulutuksessa käsitellään toimitilojen erityispiirteitä. 

Koulutuksen tavoitteet

 • Antaa osallistujille perusvalmiudet kohdata aggressiivisesti käyttäytyvä asiakas
 • Yhtenäistää työyhteisön käytäntöjä sekä toimintamalleja vaara- ja uhkatilanteissa
 • Tarjota vaihtoehtoiset toimintamallit seuraaviin uhkatilanteisiin:
  • irrottautuminen ja puolustautuminen
  • henkilön hallittu rajoittaminen
  • apua paikalle
  • pakoon uhkatilanteesta.

Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee pääpiirteittäin erilaisten uhkaavien henkilöiden päätyypit, uhkatilanteiden ennaltaehkäisyn, erilaisten päihteiden vaikutuksen ihmiseen, uhkatilanteiden etenemisen, uhkaavan henkilön puhuttamisen sekä tietää keinoja, joilla uhkatilanteista pääsee tarvittaessa pois. 

Koulutamme sekä pienryhmiä, että isompia ryhmiä, mutta tarpeen vaatiessa myös yksittäisiä henkilöitä.

Uhka- ja vaaratilanteiden koulutus on yleisesti kestoltaan 2-5 tuntia.

 

Kysy lisää ja pyydä tarjous!

koulutus@securitas.fi