Tulityökorttikoulutus

Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassaoleva tulityökortti. Tulityökortin saamiseksi on suoritettava tulityökorttikoulutus.

Koulutuksen tavoitteena on, että tulityöntekijä tietää ja tuntee tulitöiden vaarat sekä tulitöihin liittyvän ohjeistuksen ja lupakäytännön. Koulutuksessa painottuvat vahinkojen ennaltaehkäisy ja vahinkotilanteiden oikea hoitaminen. Koulutuksen jälkeen tulityön tekijällä on perusteet tehdä tarvittavat tulitöiden turvatoimenpiteet ja hän hallitsee alkusammutuksen perusteet.

Uudet tulityökortit ovat voimassa 5 vuotta. Korttia ei voi uusia ilman koulutusta. Kurssin pituus on 8 tuntia.

Kurssin sisältö:

  • tulityövahingot
  • suojeluohjeet
  • vastuut
  • vaaratekijät
  • toiminta onnettomuuksien sattuessa
  • sammutusharjoitukset
  • koe

Lisätietoja: koulutus@securitas.fi 
p. 020 4911