Securitas security guard Amsterdam

Sisällesuojautumisharjoitus

Sisällesuojautumisharjoitus on osana pelastuslain tarkoittamaa omatoimista varautumista toteutettava harjoitus, jossa harjoitellaan suojautumista sisätiloihin jonkin ulkopuolisen vaara- tai uhkatilanteen vuoksi. Kyseessä voi olla esimerkiksi väkivallan uhka, säteilyvaara, ilmansaasteet. Harjoituksessa henkilöstö oppii tiedostamaan työpaikkansa turvallisuusriskejä ja suojeluorganisaation valmiudet tilannejohtamiseen paranevat.

Sisällesuojautumisharjoituksiimme sisältyy:

  • Suunnittelu, käytännön järjestelyt ja johtaminen asiantuntijamme toimesta
  • Havainnointi koulutettujen tarkkailijoidemme toimesta
  • Osallistujapalautteen keräys sähköisellä palautekyselyllä
  • Kirjallinen yhteenvetoraportti kehitysehdotuksineen
  • Palautetilaisuus osallistujille

Harjoitukset voidaan toteuttaa yksittäisinä tai kokonaisuutena sovitun aikavälin sisällä. Suojeluorganisaatiolta kuluu harjoitukseen aikaa yhdestä kahteen tuntia ja muulla henkilöstöllä noin 20 minuuttia.

Tiedustelut sähköpostitse:

koulutus@securitas.fi

KOULUTUSKALENTERI